Édes anyanyelvünk, azaz "Mely nyelv merne versenyezni véled."

Ile57

Állandó Tag
Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

A Canadahun nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iránymutatást adni - olyan tartalmú anyagot, ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor, ha van szükséges legális engedély rá.
Adminisztrátor

Szeretnék egy új topicot indítani.Címe:Édes anyanyelvünk, azaz "Mely nyelv merne versenyezni véled."

Olyan csodálatos a mi nyelvünk, költőink, nyelvészeink jóvoltából, hogy az ember lelkét simogatják.
Ki is tudná ilyen szépen kifejezni mondjuk a naplementét:
"Mint kiűzött király országa széléről,
visszapillant a nap az ég pereméről.
S mire elér szeme a túlsó határra,
Leesik fejéről véres koronája."/Petőfi/

Arra kérlek benneteket, hogy írjatok ide szép idézeteket, kifejezéseket!
Remélem, tetszik az ötletem!
 

black_bird

Állandó Tag
[SIZE=+1] Petőfi Sándor [/SIZE]
[SIZE=+1]A Tisza[/SIZE]

[SIZE=+1]Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.
[/SIZE] [SIZE=+1]A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába'.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Síma tükrén a piros sugárok
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő: benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
Egy madár csak néha füttyentett be,
Nagy távolban a malom zugása
Csak olyan volt, mint szunyog dongása.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Túlnan, vélem átellenben épen,
Pór menyecske jött. Korsó kezében.
Korsaját mig telemerítette,
Rám nézett át; aztán ment sietve.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. -
[/SIZE]
[SIZE=+1]Késő éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsből készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
Lobogott a rőzseláng mellettünk.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Többek között szóltam én hozzájok:
"Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója."
[/SIZE]
[SIZE=+1]Pár nap mulva fél szendergésemből
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.
[/SIZE]
[SIZE=+1]Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot![/SIZE]
 

Ile57

Állandó Tag
Ha belegondoltok, hogy költőink milyen sokféleképpen fejezték ki pl az alkonyt, az estét, az éjszakát, elcsodálkozhattok, hogy milyen gazdag a mi nyelvünk:
"Leküldte világát a hold sárga fénye" Petőfi Sándor
"Este van, este van, ki ki nyugalomban,
feketén bólingat az eperfa lombja." Arany János
"Tüzeket raknak az égi tanyák" Juhász Gyula
 

Ile57

Állandó Tag
Nem riadtam meg a kérdéstől, kedves fakalan38!

Csak az keserít el, hogy nem érdekel swnkit sem az én felvetésem.
Nagyon szeretem azt a sok képes kifejezést, melyet költőink használnak, alliterációt, megszemélyesítést, hasonlatot....
pl. hökken a hó a hideg havason...
pl. a torony bámult rá, mint sötét kísértet...
S azt hittem, mások is rácsodálkoznak eme szép hangzású kifejezésekre.

Talán majd később!
De nem hagyom abba, s magam fogok irogatni ilyeneket.
Ha lesz, aki olvassa, ÖRÜLÖK, ha nem, abbahagyom csalódottan.
 

apolika

Állandó Tag
Humorosra fogva: MINDENKINEK igaza van...de mivel én magyar vagyok, nekem ez a nyelv a legszebb, legsokrétűbb, legárnyaltabb..
Tetszik: a négyszögletes kerek erő...( Lázár Ervin)
Hallottátok már más nyelven így ezt a szót: Édesanya? Minden benne van...
 

liloka8

Állandó Tag
jó az ötlet, valóban ,valóban gyönyörű a kifejezés -édesanya,anyanyelv ,anyaföld,csak három nyelven beszélek mégis ,nekem ez a legszebb,érdemes folytatni "-Magyar nyelv!/Sarjadsz és egy vagy velünk és forró ,/mint forrongó szellemünk./Nem teljesült vágy,de égő ígéret,/közös jövő és felzengő ítélet,/nem hűs palackok titkos óbora/nem billentyűre járó zongora/,de erjedő must, könnyeinkben úszó tárogatószó"
 

Ile57

Állandó Tag
Közmondásaink, szólásaink is sokfélék. O.Nagy Gábor gyűjteményében rengeteg található egy-egy fogalomra. Találós kérdéseink tárháza is végtelen. Ma már annyi kézikönyv áll rendelkezésünkre, hogy azt sem tudjuk, melyiket nyissuk ki, csak utána kell nézni. És a rokonértelmű szavakat se felejtsük ki a felsorolásból.
 

Judith

Állandó Tag
Valamikor a harmincas évek végén összegyült egy nyelvészi társulat, hogy melyik nyelven legszebben hangzó szó az, hogy "Szeretlek". A fent emlitett versenyen Karinthy Frigyes is résztvett. Mindenkit elsepert a magyar versenyző, amikor is azt mondta, hogy "fülolaj". Idegen fülnek nagyon romantikusan hangzott, Mindenesetre szebben, mint a csupa e magánhangzós "Szeretlek".

(Faludy monda.)
 

Ile57

Állandó Tag
PUFI írta a magyarokról:

Még talán annyit, hogy Tellerrel 1984-ben csináltam egy interjut amiben a következőt mondja arra a kérdésemre, hogy milyen a kötődése a magyarsághoz:
Hát elsősorban az anyanyelvem. Beszélek 5 világnyelvet, de a mai napig 40 év után is magyarul jutnak el az információk hozzám a leggyorsabban a legérthetőben. Néha olvasom ezt az Ady Endrét, talán már nem is értem pontosan, de fürdök a szavak a mondatok szépségében...
<!-- / message --><!-- sig -->__________________
 

apolika

Állandó Tag
Valóban tökéletesen leírta Teller nyelvünk szépségét.
Engem is mindíg izgatott a gondolat, hogy vajon magyarul gondolkodnak e a kinnt élők? Mert van olyan ismerősöm, aki 5 év után mikor hazajött, törte a magyart...
 

Ile57

Állandó Tag
Egy kedves tanítványom akcentusán már két évi németországi tartózkodása is nyomot hagyott. Mikor megemlítettem neki, elmondta, hogy környezetében nincs is magyar, egyetemen tanul odakint, s férjhez ment, szüleihez csak egyszer jön évente. Ő már elveszett a magyar nyelv számára.
 

Ile57

Állandó Tag
Egy szép vers Ady Endrétől:

Fölszállott a páva

"Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására."

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre.
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.

Új szelek nyögetik az ős magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek.

Vagy láng csap az ódon vad vármegyeházra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar ének.

"Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására."
 

Ile57

Állandó Tag
A népdalok szókészlete is csodálatos, és érzelemviláguk gazdag.
Íme egy gyöngyszem:

Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom,
Te engemet, én tégedet,
virágom, virágom.
 

liloka8

Állandó Tag
HORVÁTH iMRE -KAZINCZY-címmű versében így ír:"Ha kedved szóra hangol,/nyelvünkön szólj magadról./Nagy dolgot bízok én rád:/az anyanyelv a vénád,/ő hordja szét a véred/a Föld minden köréhez,/s ő hozza megtisztítva/saját körödhöz vissza./Őt féltsd hát ,a Nyelvet,/tápláld nedvét ,hol terjed,/s hol Kufstein kongat éjfélt,/s erét is elmetélnék,/keringesd ott még jobban/,fütsön mindent ,mi dobban,/lüktesse érverése,/hogy mégis és hogy mégse,/hogy van ,ki védelmezze,/a nemzet vérezhetne,/ha anyanyelvünknek egy ága/a törzséről leválna."
 
Oldal tetejére