Ókori történelemmel kapcsolatos könyvek

Gbr67

Állandó Tag
RÉVAY JÓZSEF (1881–1970) klasszika-filológus, író, műfordító. Önéletírását, visszaemlékezését 1969-ben írta meg.
Ebben az e-könyvben kizárólag az önéletrajzi fejezetek találhatók meg (átszámozva).

Révay József: Pályám emlékezete

(EPUB - Calibre és Sumatra programokkal tesztelve)
 

Csatolások

 • Révay József - Pályám emlékezete.epub
  315.2 KB · Olvasás: 37

imbusz

Állandó Tag
Szabó Miklós: Hellasz fénykora
Görögország az i.e. V. században

formátum: pdf
méret: 227 MB
Móra Ferenc Könyvkiadó, 1972

helcovers_28420.jpg
https://mega.nz/file/I2AFnaLT#M9olTOMtUzE4AY_S-TAMD_1ImuJTbbqqGY5hGL8CJqAKertész István: Hellén államférfiak
A világtörténelem nagy alakjai

formátum: pdf
méret: 86 MB
Kossuth Könyvkiadó, 1992

államfletöltés (2).jpg
https://mega.nz/file/wuJTzKrB#7KAFZ6TQiHrxkhAHe2FvVo3lFDfR8kzTRaTbLMCRXeADaniel Gimeno szerk: Ókori Görögország
Nagy civilizációk sorozat

formátum: pdf
méret: 199 MB
Kossuth Kiadó, 2019

ógör5125225_5.jpg
https://mega.nz/file/UiZ0kBhT#WXIB63BzhiIkKIj84lBBrLM0E_Tufq24929tn3UI7rYAnne Pearson: Az ókori Görögország

formátum: pdf
méret: 25 MB
Park Könyvkiadó, 1998

pearscovers_56843.jpg
https://mega.nz/file/86YyCBaB#LyCKUVkSUnpRbB7zfCNGfepSc2vAQD0Gp65YD2LZLbY

Nem saját, köszönet franek62-nek.
 

Gbr67

Állandó Tag
PLATÓN: A lakoma
"kétségkívül egyik főműve a világirodalomnak, egy pillanatra sem hagyja szereplőit elfelejteni. Minden szó, ami itt esik, vonatkozásban áll avval, aki mondja: Arisztophanész például egy fantasztikus és sikamlós mesével világítja meg gondolatát, amiből akár vígjátékot is írhatna. A színt, a miliőt is mindig újra emlékezetbe hozza egy-egy különös jelenet: a mámoros Alkibiadész megjelenik a fuvoláslánnyal; daloló csoportok vonulnak át; a szép ifjak eltűnnek, a fáradt szemek lecsukódnak, s a magas, érzékfölötti szerelem filozófiája úgy végződik, mint valami érzéki novella, ellobbanó lámpák és tépett koszorúk hangulatában.” (Babits Mihály)"

Függelék: „ATLANTISZ” (Részletek a „Timaiosz”-ból és a „Kritiasz”-ból)
(Modernizált, "olvashatóbb" verzió)

(EPUB - Calibre és Sumatra programokkal tesztelve)
 

Csatolások

 • Platón - A lakoma.epub
  125.2 KB · Olvasás: 66

keresztúr

Állandó Tag
Kenediné Szántó Lívia

Az etruszkok nyomában​

1607015175840.png
Az etruszkok iránt érdeklődő szinte kivétel nélkül valamennyi lexikonban a következő ingerlően rövid mondattal találkozik: eredetük ismeretlen; még nem felderített; vitatott." Könyvünk szerzője "[…] felkerekedett, és az etruszkok nyomába eredt. Éveken keresztül barangolt az egykori Etruriában, makacs kitartással felkutatott minden etruszk emléket, faggatta őket, és faggatta az olasz etruszkológusokat. E könyvében az így szerzett tapasztalatait olvashatjuk, a kutatásai alapján felállított saját hipotézisét az etruszkok származásáról. Miközben végigkalauzolja az olvasót a hajdani Etruria csodás tájain, megismertet bennünket e nagy kultúrájú nép történetével, művészetének ma már zömmel múzeumban őrzött emlékeivel.
 

Csatolások

 • kenedine_szanto_livia_az_etruszkok_nyomaban.djvu
  4.7 MB · Olvasás: 86

keresztúr

Állandó Tag
Arisztotelész

Politika​

1607432604327.png
Arisztotelész a politika tudományát, amely a szabad emberek legmagasabbrendű közösségének, az antik városállamnak az életével foglalkozik, az emberre vonatkozó valamennyi tudomány közül a legfontosabbnak tartotta. Híres művében, amelyet hosszú idő után magyar nyelven újra közreadunk, arra az alapvető kérdésre keresi a választ, milyen a legjobb emberi élet?, hogyan kell berendezni a városállamot, hogy polgárainak a legjobb, legtökéletesebb életet biztosítsa?
 

Csatolások

 • arisztotelesz_politika.doc
  1.5 MB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
V. G. Jan

Spartacus​

1607683599234.png
Az ókori capuai gladiátoriskola növendékeinek rabszolgafelkeléssé terebélyesedett lázadása, Spartacus vezetésével, több mint két esztendeig rettegésben tartotta a hatalmas római birodalom urait: a rabszolgatartó nagybirtokosokat, a szenátust, a hadsereg vezetőit. Jan világsikert aratott regénye az irodalom művészi eszközeivel, a valósághoz hűen mutatja be a páratlan ívelésű, hősies megmozdulás történetét.
 

Csatolások

 • jan_v._g.__spartacus.rar
  611.8 KB · Olvasás: 55

keresztúr

Állandó Tag
Hegedüs Géza

Az írnok és a fáraó​

1608207197208.png
Hegedüs Géza regénye az ókori Egyiptom világába vezeti el az olvasót. Főhőse Ehnaton, a nagy reformer fáraó, aki az egyistenhit bevezetésével forradalmi jelentőségű társadalmi változások lehetőségét teremti meg. Másik hőse a fáraó fiatal írnoka, az ő boldogulása az új tanok győzelméhez kötődik, mert szerelmét, egy gazdag pap lányát, csak úgy kaphatja meg ha a régi világ összeomlik, és romjain egy új, egészségesebb élet születik, Ez a regény egy antik kultúrtörténeti trilógia harmadik önálló darabja. Az első kötet, A milétoszi hajós, a görög, a második pedig, az Előszó a hőskölteményhez, a latin kultúráról ad képet. A most hetvenesztendős író e három, az egyiptomi, görög, latin ókorról írt regénye egységes keretbe foglalja kultúránk kezdeteit, és színes, érdekes képes fest egy hajdani világ embereiről.
 

Csatolások

 • hegedus_geza_az_irnok_es_a_farao.pdf
  766.2 KB · Olvasás: 69

keresztúr

Állandó Tag
Hegedüs Géza

Vergilius ifjusága​

1608207703339.png
Hegedűs Géza nem véletlenül tartozik a legolvasottabb és legnépszerűbb ifjúsági írók közé. Minden írása valami újabb meglepetéssel szolgál az olvasónak; legötletesebb íróink egyike. Éppen ezért nemegyszer kénytelen eltérni a történelmi regények szokásos módszerétől, megőrizve azonban minden esetben a kor levegőjét. Most Vergilius ifjúságáról írt regényt, s mivel Vergilius életének éppen erről a korai szakaszáról: tanulásáról, első költői próbálkozásáról, vagyis az Aeneis megírásáig eltelt időszakról úgyszólván alig van adatunk, Hegedűs Géza meghökkentő módszert választott. Az Aeneis egyes lírai betétjeiből, például Didó és Aeneas szerelméből következtet vissza a költő életére. Aki ilyen szépen és megdöbbentő hűséggel meg tudta írni ezeket az élményeket, annak korábban valamilyen vonatkozásban át is kellett élnie ezeket.
 

Csatolások

 • Hegedus_ Geza_vergilius_ifjusaga.pdf
  803.4 KB · Olvasás: 54

keresztúr

Állandó Tag
Kosztolányi Dezső

Nero, a véres költő​

1608283175643.png
Kosztolányi Dezső történelmi regényének középpontjában Nero, a dilettáns költő-császár áll, aki jó szándékú ifjúként kerül a trónra, hogy sokak reménye szerint a római birodalom kiegyensúlyozott, nyugalmat hozó uralkodója legyen. A szelíd és fiatal Nerót azonban az a vágya, hogy művészetéért ismerjék, szeressék, eltéríti eredeti célkitűzéseitől. Mindenkit irigyel, aki tehetséges, ezért a hatalom erejével kísérli kicsikarni a művészi sikert. Meggyilkolja féltestvérét, Britannicust, szembeszegül nevelőjével, Senecával, s mert bölcsebbnek érzi önmagánál – üldözi. Környezete retteg tőle, mert egyetlen nem tetsző mozdulat vagy szó miatt halál vár mindazokra, akik a szörnyeteggé, zsarnokká vált császárnak tapssal, dicsérettel nem hódolnak. A mű, bár varázslatos könnyedségével idézi fel az antik világváros életét s a kor történelmi szereplőit, mégsem pusztán történelmi regény.
Az író Nero korának történéseiben és díszleteiben a saját korát festette le, a császár alakjában s a „véresen-fájó dilettantizmus” drámájában a hatalom és művészet viszonyának kérdéseit szólaltatja meg mély pszichológiai megértéssel és kaján iróniával.A mű első megjelenésekor azt suttogták, hogy Nero alakját Szabó Dezsőről, a korszak legnagyobb hatalmú író-politikusáról mintázta, s az is aligha lehet kétséges, hogy a Római Citerások Egylete nem a Via Appián, hanem egy budapesti kávéházban ülésezett.
 

Csatolások

 • kosztolanyi_dezso__nero_a_veres_kolto.rar
  331.7 KB · Olvasás: 43

keresztúr

Állandó Tag
háború LMBTQ ókor regény sorozat történelem történelmi regény
Manda Scott

A sas látomása (Boudica 1.)

1608450805034.png
A Boudica – A sas látomása a törzsi Britannia római hódítás előtti éveit jeleníti meg az olvasó számára. Azt a mitikus kort, amikor még a druidák, az álomlátók és a varázserővel bíró istenek uraltak mindent; amikor a kutyák, a lovak, de maga a táj is az elbeszélések szerves szereplőjévé válhattak; és amikor a harcosok még legalább annyira a győzelem, mint a becsület nevében küzdöttek egymással. Mindezeken túl azonban a szenvedély és bátorság világa ez, hiszen a Győzelemhozó történetében a lenyűgöző, szívből fakadó hősiesség néz szembe egy elképzelhetetlenül nagy ellenséggel. A sas látomása az első a Boudica életéről szóló tetralógia részei közül.
 

Csatolások

 • scott_manda__a_sas_latomasa.rar
  1.1 MB · Olvasás: 58

keresztúr

Állandó Tag
Manda Scott

A bika látomása (Boudica 2.)

1608451080232.png
Breaca, az icenusok hadvezére, akit követői Boudicaként, vagyis Győzelemhozóként tisztelnek, tovább folytatja véres küzdelmét a Britanniát megszállva tartó római légiók ellen. A sors kifürkészhetetlen akaratából nem más kerül szembe vele, mint saját testvére, Bán, aki Julius Valeriusként immár a római császárt szolgálja. A római katonát azonban még újonnan választott istene és egyre rémisztőbb kegyetlensége sem képes megóvni múltjának visszatérő szellemeitől. Úgy tűnik, a harcnak még koránt sincs vége.
A bika látomása a második a Boudica életéről szóló tetralógia részei közül.
 

Csatolások

 • scott_manda__a_bika_latomasa.rar
  685.7 KB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Manda Scott

A kutya látomása (Boudica 3.)

1608451234625.png
Breacának, Boudicának, akit a Győzelemhozó névvel tisztelnek törzsének tagjai, a sors és ősei szellemei úgy hagyták meg, hogy vagy elvész, vagy felszabadítja népét a rómaiak igája alól. A szabadságért vívott harc ugyanakkor összekapcsolódik gyermekei és rokonai sorsával, az isteni rendelés vagy nekik, vagy törzsének, az icenusoknak ígér jövőt. A harcos királylánynak választania kell. A különleges képességű gyermekek sorsa a történet során meghatározó lesz, ki elvész, kit megaláznak, ki felnőtté érik a véres és misztikus események közepette. A megtorlás szörnyű veszteségekhez és nagy, már nem várt visszatérésekhez vezet. Mindenki megfizeti az ősök isteneinek a tartozást, de a harc még nem veszett el… E mesterien megírt regény olyan történetet tár elénk, mely rabul ejti a szívet, töprengésre készteti az olvasót, és szinte semmivel össze nem hasonlíthatóan tárja elénk a történelem eme vérzivataros időszakát. A kutya látomása a Boudica életéről szóló tetralógia harmadik része.
 

Csatolások

 • scott_manda__a_kutya_latomasa.rar
  917.7 KB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Manda Scott

A kígyó látomása (Boudica 4.)

1608451360078.png
A Boudica – A kígyó látomása a brit törzsek és a Római Birodalom közti végső nagy összecsapást követi nyomon. A Kr. u. 60-ban kitörő véres felkelés a betetőzése annak a mintegy húsz éven keresztül tartó ellenállásnak, melyet az icenusok az elnyomó római hatalom ellen folytattak. Hadvezérük, a lelki és testi sebeiből felgyógyuló Breaca újra – és egyben utoljára – a brit törzsek minden eddiginél nagyobb szövetségének élére áll a gyűlölt hódítók elleni harcban. A kígyó látomása a negyedik, befejező regénye Manda Scott nagy sikerű sorozatának.
 

Csatolások

 • scott_manda__a_kigyo_latomasa.rar
  833 KB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Ivan Ivanji

Diocletianus​

1608651537901.png
A szerző, az ismert jugoszláv író, költő és műfordító, a római történelem egyik legizgalmasabb szakaszát, Diocletianus császár korszakát dolgozza fel. Az egyszerű illyr katonából a birodalom urává, dominusává emelkedett Diocletianus erélyes intézkedésekkel szervezi újjá az államot, három uralkodótársat vesz maga mellé, hogy megjavítsa a kormányzást, sikeres hadjáratokkal megerősíti a birodalom határait, rendeletet hoz az árak maximálásáról, és véres üldözéssel megpróbálja megakadályozni a kereszténység terjedését, majd pedig elfáradva visszavonul a mai Split melletti palotájába. Ivanji regényében a műfaj legjobb hagyományait követi, munkája amellett, hogy mindvégig érdekes és fordulatos, kitűnő ismeretterjesztés is. Az ismeretterjesztést szolgálja az a módszer is, hogy közli, mi az, ami teljesen hiteles és bizonyos az olvasottakból és mi vitatható. Plasztikus képet ad a kor eseményeiről, szokásairól, problémáiról, amelyeket teljesen közel tud hozni a mai olvasóhoz.
 

Csatolások

 • ivanji_ivan_diocletianus.pdf
  1.2 MB · Olvasás: 58

keresztúr

Állandó Tag
Plutarkhosz

Híres rómaiak​

1609087185543.png
Plutarkhosz neves görög történetíró Párhuzamos életrajzok c. művéből kap ízelítőt e könyvben az olvasó.
„Olyan ez a munka – írja Plutarkhosz –, mintha napok hosszat együtt élnék hőseimmel, mintha írás közben sorra vendégül látnám őket, és házamba fogadva magam elé állítanám mindegyiket, hogy elnézzem, mekkora, mily gyönyörű. Tetteik közül kiválogatom a legszebbeket és a megismerésre legméltóbbakat.”
Romulus, Coriolanus, Fabius Maximus, Tiberius és Caius Gracchus, Pompeius, Marius, Sulla, Julius Caesar, Cicero és még nyolc jeles római hadvezér és államférfi életrajzán keresztül a római történelem belviszályokkal, véres, hódító háborúkkal tarkázott hét évszázada bontakozik ki az olvasó előtt.
Plutarkhosz eredeti munkájának rövidített és átdolgozott kiadása elevenebbé, pergöbbé teszi a mintegy kétezer évvel ezelőtt született, helyenként hosszadalmas és nehézkes mű olvasását.
 

Csatolások

 • plutarkhosz-hires-romaiak.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 47
Oldal tetejére