Ókori történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Hartwin Brandt

Nagy Konstantin, az első keresztény uralkodó​

1611153894946.png
1700 esztendővel ezelőtt, 306.július 25-én kiáltották császárrá a mai Anglia területén, Yorkban állomásozó csapatok az éppen elhunyt római császár, Constantinus Chlorus és egy lovászleány fiát, Flavius Valerius Constantinust. Az esemény valóságos államcsínynek számított: a Római Birodalom törékeny egyensúlya összeomlott, és a rá következő években a trónkövetelők véres küzdelmet folytattak egymással. Nay Konstantin győztesen került ki a küzdelmekből, és diadalát egy új istennek, a keresztények istenének tulajdonította.
Hartwin Brandt olvasmányos műve nem egy szent életrajzát tárja elénk, hanem egy meglepő karrier történetét meséli el. Konstantin uralkodása alatt a kereszténység lett az államvallás a Római Birodalomban, amellyel egy több évezredes új, kultúrális korszak vette kezdetét.


Hartwin Brandt az ókori történelem professzora, a bambergi egyetemen tanít. Szakterülete elsősorban az ókor társadalmi, gazdasági és szellemi irányzatai, Kis-Ázsia történelme, valamint az i. e. 6–5 századi görög történelem.
 

Csatolások

 • brandt_hartwin__nagy_konstantin.rar
  892 KB · Olvasás: 65

keresztúr

Állandó Tag
Hartwin Brandt

Az ókor alkonya​

A kései Római Birodalom története
1611154069648.png
Kötetünk olvasmányosan, izgalmasan és számos kortárs tanút megszólaltatva írja le a Római Birodalom késő ókori bel- és külpolitikai eseményeit: a kereszténység terjedését, az egyház és a világi hatalmak közötti feszültségeket, a római jog törvénybe foglalását, az ókor kultúrájának átvételét a germán utódállamokban - ami mind-mind kihatással volt a középkori és újkori Európa arculatának alakulására.

A szerző, Hartwin Brandta Bambergi Egyetem professzora. Fő kutatási területe a késő ókor társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténete.
 

Csatolások

 • brandt_hartwin__az_okor_alkonya.rar
  2.8 MB · Olvasás: 93

keresztúr

Állandó Tag
Xenophón

Kürosz nevelkedése / Anabázis​

1611388865171.png
Xenophón két műve az irodalom két ellentétes pólusán helyezkedik el: a Kürosz nevelkedése utópisztikus fejedelmi tükör, az Anabázis véres valóságú dokumentum. Kürosz, a bölcs uralkodó példaképe a görög humanizmus, a szókratészi tanítások jegyében él és gondolkodik, eszménye az igazság, a becsület, az emberszeretet, a jóság. Az Anabázis (tízezer görög kalandos visszavonulásának története egy idegen érdekekért folytatott s elvesztett, távoli csatából) világát ezzel szemben jogtalanság, erőszak, árulás, gyilkolás jelzi. A mai ember, aki eszme és valóság ellentétét annyiszor érezhette a tulajdon bőrén is, nem fogja idegennek találni Xenophón világát, amelyben ideológia és gyakorlat oly tragikus ellentmondásba került egymással.
 

Csatolások

 • xenophon__kurosz_nevelkedese.rar
  577.8 KB · Olvasás: 42

keresztúr

Állandó Tag
Pályi Gyula

A Torinói Lepel​

1611997482399.png
A Torinói Lepel néven ismert relikvia egy közel négy és fél méter hosszú,egy méter széles lenvászon szövetdarab,melyen egy halott férfi lenyomata látható.E kendő a hagyomány szerint Jézus Krisztus halotti leple,így a képmás az ő arcvonásait őrzi az utókor számára.

Az utóbbi közel száz évben a tudósok megkísérelték a modern természettudomány minden hozzáférhető módszerével kutatni a lepel eredetét. Az eredmények túlnyomó többsége igazolja a Jézus személyéhez kötődő hagyomány hitelességét, bár egyes vizsgálatok kételyeket is ébresztettek.

Pályi Gyula -a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem az általános szervetlen kémia professzora- a témával kapcsolatos legújabb eredmények és hipotézisek bemutatásával olyan naprakész szintézist alkotott, mely magyar nyelven eddig még nem hozzáférhető.
 

Csatolások

 • palyi_gyula__a_torinoi_lepel.rar
  1.3 MB · Olvasás: 49

Lunemorte

Állandó Tag
Üdv!

Keresem az alábbi könyveket:
Ian Shaw (szerk.): Az ókori Egyiptom története

J. Baines, J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza


Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Köszönöm a segítséget!
 

keresztúr

Állandó Tag
Tótfalusi István

Ki kicsoda az antik mítoszokban​

1613890554268.png
Lexikon az antik mitológia köréből, húsz éve jelent meg utoljára magyar nyelven. Ezt a bántó hiányt hivatott pótolni kötetünk, amelyben ezernél több görög és római istenségről, meselényről, hősről és hősnőről tudhatjuk meg a legfontosabbat – egyebek között azt is, hogy milyen irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokat ihlettek. A szöveget az ókori neves műalkotások nyomán készült mintegy száz ábra kíséri.

Az antikvitás öröksége a Bibliáéval egyenrangú, sőt a reneszánsz óta még fontosabb alakítója európai műveltségünknek. A görög és római mondákat egy évszázaddal ezelőtt minden iskolázott ember betéve tudta, ám erről ma már csak olyan beszédfordulataink árulkodnak, mint a tantaluszi kín, a sziszifuszi munka vagy a gigászi vállalkozás. Megcsappant tudásunknak manapság csak mitológiai kézikönyvek, lexikonok szolgálhatnak támaszul.
A könyv végére a szerző – több sikeres szótár és lexikon írója – tizenhat részletes leszármazási táblázatot készített, hogy segítsen eligazodni a mondai alakok szövevényes rokoni kapcsolatai között. Egy ilyen részletes genealógia, amelyhez a gyors tájékozódást segítő négyzethálós rendszer és külön betűrendes jegyzék csatlakozik, a nemzetközi könyvkínálatban is újdonságnak számít.
 

Csatolások

 • totfalusi_istvan__ki_kicsoda_az_antik_mitoszokban.rar
  500.6 KB · Olvasás: 46
Oldal tetejére