Berend T. Iván: Miért nem lép ki Magyarország az EU-ból?

Kint vagy bent jobb? Emailes interjú a professzorral Orbánról és bevándorlásról, „hanyatló” Nyugatról és éhes Putyinról.

Egy politikus nemzetközi súlyát mennyiben a tehetsége, a karizmája határozza meg, s mennyiben az általa képviselt ország népessége, gazdasági, katonai ereje?

Orbán Viktorról beszélünk?

Életút
Berend Tibor Iván Budapesten született 1930-ban. 1944-ben megjárta a dachaui koncentrációs tábort, amerikaiak szabadították föl 1945 áprilisában. 1953-ban történész diplomát szerzett, és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója lett. 1957-ben közgazdaságtanból doktorált. 1973 és 1979 között a Közgáz rektora volt. 1985 és 1990 között az Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1988 és 1989 között az MSZMP Központi Bizottsága tagja. Sosem lett politikus, bár lehetősége többször is nyílt rá: a hatvanas években külügyi szolgálatba hívták, a nyolcvanas évek közepén oktatási miniszternek kérték, s alighanem Németh Miklós kormányában is lett volna keresnivalója, plusz az MSZP 1990-ben felajánlotta, pártlistára teszi az első szabad választásokon. De ő mindannyiszor nemet mondott. 1990-től a világ top tíz-tizenöt egyeteme közé rendre bekerülő University of California at Los Angeles (UCLA) professzora, 1993 és 2005 között az Európai és Orosz Tanulmányok Központjának igazgatója. 2015-ben vonult nyugdíjba. A magyar és közép-európai gazdaságtörténet kutatója. Számos könyv szerzője, Naplementék címmel a minap jelent meg interjúkötete az Éghajlat Könyvkiadónál.

Róla, az EU lélekszámának két százalékát, GDP-jének egy százalékát adó Magyarország európai politikai ambíciókkal bíró miniszterelnökéről.

A kicsi és közepesen fejlett Magyarország nem játszhat vezető, fontos szerepet, nem diktálhat politikát Európának. Ez evidens, bizonyíték rá az egész modern kori történelem. Mi több, a sokszor emlegetett „nemzeti szuverenitás” védelme is csak üres szólam, mert kis országok, csekély erőforrással nem igazán szuverének, nem tudják katonailag megvédeni magukat, nem tudnak gazdaságilag önállóan boldogulni, külpolitikai céljaikat képtelenek valamely „védnök” nagyhatalom nélkül, egymaguk elérni. Horthyék mindent a területrevízióra tettek fel, de hogy csak részlegesen is elérjék azt, Mussolini és Hitler „védőszárnya” alá helyezték az országot, annak minden tragikus következményével.

Hallani, ha nem teljesedik be Orbán Viktor európai politikusi ambíciója, kivezetheti előbb az Európai Néppártból a Fideszt, majd az EU-ból Magyarországot. Az unión kívül milyen lehetőségei lennének Magyarországnak?

Európán, az unión kívül nem látok esélyt, s a kormányzat által korábban említett hivatkozási pontok, Berlin, Moszkva és Isztambul közül az utóbbi kettő biztosan nem oldaná meg az ország problémáit.

Számos uniókritikus szerint egy független Magyarország kelet-közép-európai Svájccá válhat, beléphet az innovációs versenybe.

Magyar Svájcról beszélni ostoba álmodozás. Az EU-n kívüli Magyarország európai befektetések és vámmentes piacok nélkül súlyosan és tragikusan visszaesne, és a hajózás „keleti szél duzzasztotta vitorlákkal” nem lenne sokkal jobb, mint annak idején a hitleri szövetségben. Végtelen illúziót vagy tudatos politikai altatást látok a kormányzati politikában és az azt képviselő kurzussajtóban. Hol tartana ma Magyarország az Európai Unióból ömlő milliárdos fejlesztési segélyek, valamint az osztrák és német bankok befektetési, a Volkswagen, a BMW, a Mercedes és más nyugati multinacionálisok által létesített vagy mai szintre modernizált gyárak nélkül? Lehet szidni ezeket, de nélkülük nincs gazdasági haladás. Önáltatás az is, hogy a magyar innováció fellendítése megoldhatná a kérdést. Ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy az innovációk és azok megvalósítása zömében a magasan fejlett, gazdag és az oktatásban kiemelkedő szinten álló országokban születnek. Ehhez nem elég szétverni a Magyar Tudományos Akadémiát, nem elég arra hivatkozni, hogy az alapkutatások nincsenek jól összekapcsolva az innovációval.

73864471-800x533.jpg

Fotó: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu

Orbán vajon tényleg annyira borzalmasnak, Európa jövőjét veszélyeztetőnek ítéli Brüsszel és a néppárt teljesítményét, mint amit a kormánypropagandában látunk? És vajon tényleg hiszi, hogy Soros zsebében az Európai Parlament?

A magyar kormány döntései érdekelnek, a miniszterelnök pszichológiája és motívumai nem. Számomra az a logikus kérdés, hogy ha annyira rossz a „Soros György zsebében lévő Brüsszel”, ha Soros-Juncker és az EU „liberálisai” valóban afrikaiakkal és ázsiaiakkal akarják benépesíteni az országot és a magyarságot ki akarják túrni hazájából, amiről úgyszólván naponta hallani, olvasni, akkor vajon miért nem lép ki Magyarország az EU-ból. A miniszterelnök egy korábbi március tizenötödikei beszédében Petőfivel szólva feltette a kérdést, hogy „rabok legyünk vagy szabadok”. Hát akkor most miért nem a szabadságot választja? Az EU-tagság, ellentétben a szovjet blokkal, végül is nem kötelező. Lehetne csatlakozni Putyin Eurázsiai Uniójához is. Egy ilyen lépés előtt azonban érdemes „vigyázó szemünket” Londonra és a brexitre vetni.

Vegyük végig ezt az elszakadásos gondolatot. Ha kilépnénk az EU-ból, lenne maradásunk a NATO-ban? És NATO-védernyő nélkül milyen sors várna Magyarországra?

Mióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, a NATO válságban van, jövője bizonytalan. Ez talán elindítja Európát az új világpolitikai helyzethez jobban igazodó, önállóbb európai önvédelmi erő kiépítése felé. Az első szerény lépéseket mintha megtette volna az EU, de a java hátra van.

Az unión kívül, legalábbis a mai körülmények között, nem lehet komoly védőernyőre számítani.

Akárhonnan is közelítünk, Magyarország jövője Európában van, nem Moszkvában és nem is Pekingben, amerre a mai kormányzat orientálódik.

1944 novemberében Churchill azt mondta De Gaulle-nak: „Jön az orosz, lenyeli egész Kelet-Európát, de megemészteni nem tudja.” És tényleg így történt. Ön szerint támadt újra orosz étvágy Kelet-Európára?


Putyinnak kétségtelenül van étvágya Kelet-Európa orosz befolyás alá vonására. Legfőbb külpolitikai törekvése, hogy szétrobbantsa a nyugati szövetséget, a NATO-t, az Európai Uniót, mindez annak érdekében, hogy Oroszország visszanyerje és megerősítse nagyhatalmi pozícióját. Nem adta fel a szétesett orosz birodalom, amennyire lehetséges, újrakovácsolását sem. Kijelentette, hogy minden eszközzel, akár katonailag is védelmezi az orosz határokon kívül rekedt „oroszul beszélő” huszonötmillió testvérét. Ez nem veszélytelen ambíció, melyet a nemzeti jövedelem harminc százalékát kitevő hatalmas katonai és nukleáris ráfordításokkal is nyomatékosít. A régi, akár cári, akár sztálini orosz politika folytatódik: katonai, nagyhatalmi pozícióval ellenpontozni a belső szegénységet. Megkísérli gazdasági unióba és politikai-katonai szövetségbe kovácsolni a volt szovjet utódállamok minél nagyobb részét, ugyanakkor növelni befolyását a kínai szövetséggel, a Balkánon és Közép-Európában. Ebben az egyes országok olajfüggőségét is kihasználja, ha kell, a szállítások zsaroló leállításával. Most épp az van soron, hogy Budapestre telepíti a volt „KGST bankot”. Ráadásul a mai, Trump vezette Amerika ambivalens az orosz kérdésben, Trump csodálattal tekint Putyinra, mint minden diktátorra, és ezzel nem áll egyedül. Más kérdés, hogy mi jön Trump után.

Mi jön Trump után?

Ezt egyelőre lehetetlen százszázalékos biztonsággal megmondani. Talán sose áll helyre teljesen az Amerika vezette nyugati szövetségi rendszer, hiszen Európa immár nem lehet biztos ennek tartósságában, s egyre inkább magára van utalva.

033_5593934_5b4ccd67023d3-800x553.jpg

Fotó: Sergey Guneev / Sputnik / AFP
Bár mára kikopott a magyar kormánykommunikációból a „keleti nyitás politikája”, az Oroszországhoz való viszony továbbra is központi kérdése a külpolitikánknak. A gyakori és lelkesen kommunikált Orbán–Putyin találkozók gombócát lenyelték Európa vezetői, Paks 2-t szintén. És az USA is komoly retorzió nélkül hagyta, hogy Magyarország nem Washingtonnak, hanem Moszkvának adta ki a Budapesten lebuktatott orosz fegyverkereskedőket. A Nyugat meddig tolerálja az Orbán-Putyin közeledést?

Ez a nemzetközi politikai erőviszonyok függvénye. Ha Amerika visszatér a Trump-korszakból a hagyományos, a II. világháború utáni politikai útjára, s a nyugati szövetségi rendszer megerősödik, akkor várható a putyini ambíciók és szövetségépítés elleni erőteljesebb fellépés. De nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, az nem az én terrénumom.

Orbán szerint ma a migráció az EU legfontosabb problémája, s ennek megfelelően bevándorláspártiakra és bevándorlásellenesekre osztja Európa politikusait. A túloldalról pedig azt hallani, hogy lecsengett a migrációs krízis, a menekültkérdés kivehető a top témák közül. Ön szerint hol az igazság?


Nem tartom valósnak azt az egyébként hatékony magyar kormányzati propagandát, miszerint Soros és az EU el akarja iszlámosítani Európát. Ettől függetlenül a migráció változatlanul hatalmas potenciális probléma. Megbízható számítások szerint napjainkra mintegy hatvanmillió ember veszítette el létalapját, részben a klímaváltozás miatt a Szahara alatti Afrika kiszáradt vidékein, részben a Közel-Keleten, Ázsia egyes országaiban tomboló polgárháborúk, részben Közép-Amerika és Ázsia bizonyos területein, köztük néhány szovjet utódállamban az ellehetetlenült gazdasági állapot következtében. E hatvanmillió ember egy része már mozgásba lendült, egy részük a jövőben teszi majd ezt.

Az is kétségtelen tény, hogy az Európai Unió, elsősorban Németország 2015-ben súlyosan hibázott a kontrollálatlan, kaotikus bevándorlóinvázió kezelésében.

Ez a kérdés egyik oldala. A másik az európai születési számok súlyos és tartós csökkenése, a jóval a reprodukciós szint, a családonkénti 2,1 gyermek alá süllyedése. Európa családjai az 1980-as évek eleje óta mindössze 1,5-1,7 gyermeket produkálnak, Magyarország ezen belül is a sereghajtók közé tartozik. A csökkenő lakosságszámot az elmúlt negyven évben Európa kizárólag a bevándorlással ellensúlyozta.

Orbán a minap népesedési programot hirdetett, közpénzmilliárdokat áldoz a demográfia fellendítésére.

A drasztikus állami beavatkozás, melyre diktatórikus államok vezetői – Mussolini, Hitler, Sztálin, Rákosi – időről időre rászánják magukat, sosem oldották meg ezt a civilizációs problémát. Ugyanez vár az újonnan bevezetett magyar intézkedésekre is. Közép- és Kelet-Európából húszmillió ember vándorolt Nyugatra, köztük rengeteg magyar, a mostani évtizedben a magyar lakosság hat százaléka. Ez és a külföldi munkavállalás csapolja le a népességet. Üres nemzeti és vallási demagógia helyett ezzel a helyzettel kéne számot vetni. Európa természetesen nem engedheti meg magának a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlást, ám a jól kontrollált, nagyon szelektív és mérsékelt bevándorlási politikára időről időre szükség lehet. Úgy látom, Európa megtanulta a leckét, nem engedi többé a 2015-höz hasonló állapot kialakulását.

51533384_10156832629396093_264890471598260224_o-800x533.jpg

Fotó: Orbán Viktor Facebook
Merre tart a világ? Ha, mondjuk, hetven év múlva kilépünk a körútra, teszem azt, az Oktogonnál, ön szerint mit látunk? Jólétet vagy nyomort? Zömmel fehér, keresztény embereket? Milyen nyelven beszélnek majd egymáshoz?


John Maynard Keynesszel szólva: addigra mindannyian halottak leszünk.

Másként kezelendő a migráció az USA-ban, mint az EU-ban? Az önhöz hasonlóan Amerikában élő magyar történész, John Lukacs mondja egy interjúban: „Hatalmas probléma Európának, főleg az olaszoknak, a franciáknak, a spanyoloknak, hogy elindult Afrikából a tömeg… Ez itt nem Amerika. Amerika olyan óriási ország, hogy évszázadokon keresztül képes volt megemészteni bevándorlók millióit. Európa kisebb étkű. Magyarország még inkább. Itt csupán tízmillió ember él, ilyen kis nép képtelen megemészteni akár csak egymillió bevándorlót is.” Egyetért John Lukaccsal?

Amerika persze más, hiszen nagy és hagyományosan bevándorlóország, de ott is szükség van az ellenőrzött bevándorlásra. Megjegyzem, kiderült, hogy az ugyancsak bevándorlásellenes rasszista propagandával operáló Trump elnök golfklubjai jócskán alkalmaztak illegális bevándorlókat, ma pedig hivatalosan kérnek külföldi munkaerőt.

Egyebek mellett a demográfiai hanyatlásból és a migráció támogatásából Orbán Viktor azt a következtetést vonta le, hogy válságban a Nyugat. Ön szerint is bajban van a világnak ez a tája?

A Nyugat válságáról száz éve, Oswald Spengler óta beszélnek és írnak. Feltétlenül igaz, hogy a tizenkilencedik, huszadik századi kétségbevonhatatlan hegemóniája nem létezik többé.

Ám nagyon ostoba, aki ezt úgy fogja fel, hogy vége a Nyugatnak. Ugyanis évszázadokig eltarthat a szép csendes „hanyatlás”.

Egyelőre a Nyugat tartja kézben a technikai fejlődés kulcsát, változatlanul a Nyugat a leggazdagabb világ, a Nyugat vonzza magához a tehetségeket és a jobb életre vágyókat. Hát nem Nyugatra vándorol az iskolázott magyar fiatalok jelentős része is?

Hogy áll Európa a globális versenyben?

A Nyugat szerves része az ötszázmilliós Európai Unió, mely nagyjából azonos gazdagsági és fejlettségi szinten áll az USA-val. Miközben Oroszország nagyon távol van ettől a szinttől, megjegyzem, még a magyartól is. Kína egy főre jutó nemzeti jövedelme pedig csupán tizenöt százaléka az amerikainak.

Mindenesetre csökkent az unió népszerűsége, megtorpant a bővítés, sőt, az évek óta sorban álló törökök visszakoznak.

Az Európai Unió a hivatalos jelölti státusz ellenére már nem kívánja befogadni a diktatúrába forduló Törökországot, s valóban maga Erdogan elnök is úgy nyilatkozott, hogy már nem is akarnak belépni. Úgy látom, hogy bár az unió hivatalosan a Nyugat-Balkán országait is kandidátusként kezeli a tagságra, változóban az EU éhes terjeszkedési vágya, ami nem is olyan rég még Moldovára és Ukrajnára is kiterjedt. Az unió már eddig is túlterjeszkedett, ez a belső problémák és a mai egzisztenciális válság forrása.

Egyre valósabb alternatíva a többsebességes unió, melyben a tagországoknak nem minden integrációs szintet kell egyszerre meglépniük. Ez ellen számos, a marginalizálódástól tartó közép-európai ország, köztük Magyarország is tiltakozott ugyan, de a valóságban már létezik a több sebesség. Hiszen a közös valutához csatlakozott tagországok jóval mélyebben integrálódtak, sőt, 2008 óta, a válság hatására az euro-zóna országai továbbléptek az integrációban. Az ezzel „hadban álló” tagországok magukra maradhatnak, és szükségszerűen más, rosszabb szövetségek felé sodródnak. A jövőt egyelőre nem Oroszország és Törökország formálja, és Kína is csak hosszútávon lesz képes erre.

EU-szerte erősödnek a populisták, különösen Magyarországon, Lengyelországban, Franciaországban, Olaszországban, sőt, a brexit is populisták teljesítménye. Az amerikai kontinensen Trump és a brazil Bolsonaro is a populista politikájának köszönheti hatalomra jutását. Fideszes politológusoktól hallani pár hónapja, hogy vissza kell adni a populizmus kifejezés becsületét: a populizmus, így ők, az igazi demokrácia, a valódi néphatalom, s a tisztességes politikus dolga nem az, hogy ideáit rákényszerítse a társadalomra, hanem az, hogy az emberek hangját meghallva, nekik megfelelve politizáljon. Ön mit szól ehhez az állításhoz?

A populizmus megerősödése a középpártok térvesztésének következménye. A szociáldemokrata pártok tömegeik és szavazóik zömét elveszítették, mert középre sodródtak, osztálypártból nemzeti párttá váltak, és feladták korábbi munkásbázisukat. A középpártok gyakran léptek nagykoalícióra és a tömegek nem érezték képviselve magukat általuk. Azonban az új pártok populista elnevezése a vákuumot betöltő és az utóbbi időben valóban világszerte megizmosodó politikai jelenségre nem szerencsés. A populizmus története különböző irányzatokat foglal magába a Nagy Francia Forradalom felvilágosodáseszmére épülő populizmusától Hitler szélsőjobboldali, fajgyűlölő, demokráciát eltipró populizmusáig. A mai populizmus is rendkívül vegyes és egymásnak ellentmondó elemeket foglal magába. A kérdés legjobb kutatóinak egyike, a holland Cas Mudde szerint a populizmus „vékony” ideológia, s rendre más ideológiákkal társulva jelenik meg.

Van szélsőjobboldali és szélsőbaloldali populizmus, s még inkább létezik az üres populista demagógia, aminek valójában nincs köze a néphez, csak arra hivatkozva, annak nevében tör diktatórikus politikai hatalomra.

Micsoda populista Donald Trump! Kiknek az érdekét szolgálja valójában? A néptömegekét, Amerikáét, vagy a magához hasonló milliárdosokét? Trump egyetlen érdemi „reformja”, az adóreform mindennek nevezhető, csak populistának nem. Hitler és Mussolini is populisták voltak, a bolsevikok is, mindannyian a nép és a nemzet nevében léptek fel. Jobb lenne nevén nevezni a gyermeket. A mai „populizmusok” többségének tartalma a nacionalista-autokrácia, rasszista fehér-szupremációs, a felső szűk oligarchia érdekeit szolgáló és azzal összenőtt autoriter politikai hatalom.

Egy minapi lapinterjújában ön arról beszélt, hogy a magyarországi folyamatok „ifjúkori élményeimet idézik fel, amikor az egyik legjobb barátom személyesen adott át a németeknek, valaha játszótársak voltunk, ő pártszolgálatos nyilas lett”. Komolyan tart attól, hogy visszatérnek a nyilasidők?

Az ellenségkereső, rasszista, sorosozó uszítás a legrosszabb hagyományokat éleszti újjá, a legrosszabb és mélyen ülő gyűlölködő vonásokat erősíti fel széles rétegekben. De szó sincs arról, hogy a nyilasvilág visszatérésétől tartanék.

istock-665676032-800x505.jpg

A UCLA egyetem campusza Los Angeles, Kalifornia
Fotó: iStockphoto
Azt is mondta az interjúban, hogy „a jelen azt az érzést kelti bennem, mintha nem értettem volna meg a történelmet”. A könyvben is előkerül ez az önreflexió, ott azt mondja: „1989-90-ben rádöbbentem, hogy valójában nem értettem meg a történelmet. Nem értettem, ahogyan a múlt hirtelen belemosódott a jelenbe… az én akkori jelenembe. Azóta jobban igyekszem megérteni a múltat és annak erőteljes összefüggéseit a jelennel a magyar és a közép-kelet-európai régió, sőt egész Európa esetében.” Mit nem értett meg most és mit nem a kilencvenes években?

Mint történész arra utaltam, hogy el akartam felejteni a múltat, ami természetes önvédelmi reflex, s nem vettem eléggé figyelembe a francia Annales-iskola kiváló történetszemléleti kiindulását, azt ugyanis, hogy a múlt sosem tűnik teljesen el, hanem belemosódik a jelenbe.

A múlt szégyenletes, gyilkos nézetei, a másokat lenéző, gyűlölködő, szélsőséges nacionalizmus, amit a háború utáni jelen elvetett, elítélt, vagy egyszerűen a szőnyeg alá söpört, a családok és kisebb közösségek szintjén továbbélt, sőt, generációkon át öröklődött.

S ha nem jelent is meg a felszínen, csupán a tudat mélyén szunnyadt, könnyen feltámaszthatóvá vált. Ugyanarra a meg nem értésre utaltam mind személyes vonatkozásban, mind a kelet-közép-európai régió történetét illetően. Nem lehetett a múltat „végképp eltörölni”, sosem lehet, hatásai különböző formákban és rétegekben továbbélnek és hatnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a történelmi utak eleve meghatározottak és azokból nincs kitörés. Tudatos és jó politika, az oktatás középpontba állítása, pozitív ráhatások erősítése fokozatosan eléri hatását, és átalakítja a társadalmat. Ezzel meglehetősen sokat foglalkoztam történetkutató munkámban, és a valóságos történelemben igyekeztem kimutatni, hogy volt és van mód leküzdeni a múlt tehertételét. De ehhez valóban jó politikára van szükség s nem uszító demagógiára.

A könyvben ki nem mondja, „csak” érzékelteti, hogy többet is „kihozhatott” volna a mostanáig leélt, megélt közel kilenc évtizedből. Mivel elégedetlen?

Nem vagyok elégedetlen. Sőt, örömmel tölt el, hogy életem utolsó három évtizedében sokkal elmélyültebb kutató- és írói munkát végezhettem, mint korábban. Nem voltam agyonterhelve sok időt felemésztő adminisztratív munkákkal, mint életem második harmadában. Karnyújtásnyira kiváló könyvtárak álltak rendelkezésemre, azt tanítottam, amivel kutatómunkámban foglalkoztam, s természetesen élettapasztalatom, nemzetközi összehasonlító élményeim is gyarapodtak. Ennek nyomán úgy ítélem, hogy ebben az életszakaszban jobb történésszé válhattam és talán legjobb munkáimat publikálhattam, melyeket számos nyelvre lefordítottak Mexikótól Kínáig. Most a nyolcvanas életéveim legvégén is változatlanul dolgozom és várom két új könyvem rövides megjelenését.

Nagy József
 
Orbán "Politbüro-nak" tartja Brüsszelt, "nem kellenek nekünk EUs pénzek" hangoztatja és harcot folytat nyugat Europa ellen. Ez nyilvánvalóan egy taktika ami a hatalmon maradást szolgálja, ö a 2. Hunyadi János.
-
Csak bolond népet lehet örökké fenyegetni, egy szép napon fel kell tennie a kérdést:
Orbán- vagy Európai Unio - ez itt a kérdés.
-
Biztos vagyok benne, hogy a magyar választok helyes oldalra fognak állni.
Remélem, hogy az EVP minimum felfüggeszti a Fidesz tagságát, de legjobb lenne ha kirugná.
-
Nem azért, hogy ártsak a Fidesznek, hanem azért, hogy vége legyen az aljas, kétkulacsos viselkedésnek.
Ha a Fidesz oda állna akik érdekeit szolgálja (a szélsö-jobboldal-hoz) akkor világosabban látszódna a demokráciát és jogállamiságot alááso tevékenysége, az inhumánus, álszent karaktere. Megbújva a Néppártban tudja álcázni magát.
-
 
Utoljára módosítva:
Csak bolond népet lehet örökké fenyegetni, egy szép napon fel kell tennie a kérdést:
Orbán- vagy Európai Unio - ez itt a kérdés.

az Unió nem engedné kilépni Magyarországot, kell nekik még ez a kicsi piac is (jó nagy profitot lehet azért kaszálni) és pláne az olcsó munkaerő.

Remélem, hogy az EVP minimum felfüggeszti a Fidesz tagságát, de legjobb lenne ha kirugná.
kíváncsian várom a fejleményeket ... a felfüggesztés az nem megoldás, egy jelképes valami, mint egy ejnye-bejnye ... szerintem még szavazásra sem merik bocsájtani a kizárást.

Ha a Fidesz oda állna akik érdekeit szolgálja (a szélsö-jobboldal-hoz) akkor világosabban látszódna a demokráciát és jogállamiságot alááso tevékenysége, az inhumánus, álszent karaktere. Megbújva a Néppártban tudja álcázni magát.
-
a FIDESZ politikája változatlan, az EVP kezd behódolni a szocialistáknak, liberálisoknak.... de ma remélem tiszta víz kerül a pohárba.

De visszatérve az eredeti témához, mit szólsz a professzor úr véleményéhez:
írta:
"Az is kétségtelen tény, hogy az Európai Unió, elsősorban Németország 2015-ben súlyosan hibázott a kontrollálatlan, kaotikus bevándorlóinvázió kezelésében."

Ha helyesnek fogadjuk el a meglátásait, akkor ez is helyes:
írta:
"Megbízható számítások szerint napjainkra mintegy hatvanmillió ember veszítette el létalapját, részben a klímaváltozás miatt a Szahara alatti Afrika kiszáradt vidékein, részben a Közel-Keleten, Ázsia egyes országaiban tomboló polgárháborúk, részben Közép-Amerika és Ázsia bizonyos területein, köztük néhány szovjet utódállamban az ellehetetlenült gazdasági állapot következtében. E hatvanmillió ember egy része már mozgásba lendült, egy részük a jövőben teszi majd ezt."
Mintha mások is ugyanezt állítanák és építik a kerítéseket.
 
Utoljára módosítva:
139,
tudod azt sajnos nemirja Berend Iván , hogy miért is vesztették el az afrikai országok lakosai a "létalapjukat" , miért is van mondjuk kelet-ázsiában , közép-amerikában polgárháború ? Miért is vannak fiaink még mindig 17 év elteltével Afganisztánban ?? Hidat épiteni meg az opiumtermelésre felügyelni ???:rolleyes2: Kiknek az érdekét is védjük Maliban ???
 
A professzor úr nagyon bölcsen írt, s reálisan látja a dolgokat. Az embereket, ha az éghajlat ennél is szélsőségesebbre fordul, holmi kerítés nem fogja útját állni. Ezzel a politikusainknak is tisztában kellene lennie. A miniszterelnöknek európai politikai ambíciói vannak. Nem fogja megvárni, hogy kirúgják. Már biztosan elkészítették a forgatókönyvet arra nézve, hogyan fogja felénk kommunikálni a kilépést, s külön frakciót alakítani, más hasonszőrű politikai pártokkal.
 
A professzor úr nagyon bölcsen írt, s reálisan látja a dolgokat. Az embereket, ha az éghajlat ennél is szélsőségesebbre fordul, holmi kerítés nem fogja útját állni.

a kerítésekről ilyesmit nem állít, ha igaz lenne valószínüleg nem lennének kerítések ... a jövőt ahogy a professzor úr állítja az USA formálja (szerintem egy kicsit lehet, hogy elavultak az információi), de mindenesetre komoly pénzekért építik ők is a kerítésüket.
 
A professzor úr nagyon bölcsen írt, s reálisan látja a dolgokat. Az embereket, ha az éghajlat ennél is szélsőségesebbre fordul, holmi kerítés nem fogja útját állni. Ezzel a politikusainknak is tisztában kellene lennie. A miniszterelnöknek európai politikai ambíciói vannak. Nem fogja megvárni, hogy kirúgják. Már biztosan elkészítették a forgatókönyvet arra nézve, hogyan fogja felénk kommunikálni a kilépést, s külön frakciót alakítani, más hasonszőrű politikai pártokkal.
Természetesen megszületett a válasz ..a Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának felfüggesztésére sem kerül sor. A Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot.
 
Most az imént olvastam én is. Akkor a kocka el van vetve. Elég baj az nekünk. Egy kerítésen át lehet jutni. Teljesen mindegy, hogy milyen magas. Csak elég pénz kell hozzá, illetve a tudás, hogy kinek kell ezt adni. Másrészt biztos, hogy nem ismered a sok lúd disznót győz mondást. Ezért írtam, azt, hogy több millió embert a kerítés nem állítja meg. Azért építik, mert ideiglenesen visszatartó erő, de csak ideig-óráig.
 
Most az imént olvastam én is. Akkor a kocka el van vetve. Elég baj az nekünk. Egy kerítésen át lehet jutni. Teljesen mindegy, hogy milyen magas. Csak elég pénz kell hozzá, illetve a tudás, hogy kinek kell ezt adni. Másrészt biztos, hogy nem ismered a sok lúd disznót győz mondást. Ezért írtam, azt, hogy több millió embert a kerítés nem állítja meg. Azért építik, mert ideiglenesen visszatartó erő, de csak ideig-óráig.
jogosak a feltélezéseid, a lényeg a kerítések védelmén van ez a regény, elgondolkodtató (Réti László: Falak mögött).
 
az Unió nem engedné kilépni Magyarországot, kell nekik még ez a kicsi piac is (jó nagy profitot lehet azért kaszálni) és pláne az olcsó munkaerő.
-
A diszkrepancia ott van, hogy Orbán nem Magyarország.
Európának nem a "magyarokkal" van problémája hanem Magyarország kormányával. A gitt-egylettel.

Elkergetni nektek kell, és ehhez időközben megvan a többség Magyarországon.
-
kíváncsian várom a fejleményeket ... a felfüggesztés az nem megoldás, egy jelképes valami, mint egy ejnye-bejnye ... szerintem még szavazásra sem merik bocsájtani a kizárást.
-
Hogy kidobják a Fideszt vagy csak felfüggesztik, az mindegy.
Orbán megkapta a gerinctelenség érdemrendet.
Nyáron beindul a már megszavazott eljárás a kormány ellen és innentől kezdve csak jobb lehet.
-
a FIDESZ politikája változatlan, az EVP kezd behódolni a szocialistáknak, liberálisoknak.... de ma remélem tiszta víz kerül a pohárba.
-
Nagyon vak vagy ha ugy látod, hogy Orbány szárnya nem lett megstuccolva.
-
860x860

-
De visszatérve az eredeti témához, mit szólsz a professzor úr véleményéhez:

Ha helyesnek fogadjuk el a meglátásait, akkor ez is helyes:
Mintha mások is ugyanezt állítanák és építik a kerítéseket.
-
Bizony hibáztak a Németek mert segítettek Orbánnak. A német szélsőjobboldal követeli, hogy a menekültek legyenek oda visszaküldve ahonnan jöttek, Magyarprszágra és Görögországba.
-
Ez a két ország ugyanis aki nem hajlando menekülteket visszavenni.
-
Tehát Orbán igazi ellenfelei a nyugati szélsőjobboldal, ezért nem ugrik Orbán az ö oldalukra, csak a szája jár.
Orbán görcsösen ragaszkodik a néppárthoz aki számára a menekültek testi épségét fontosabb mint Orbán megregulázása.
 
Utoljára módosítva:
jogosak a feltélezéseid, a lényeg a kerítések védelmén van ez a regény, elgondolkodtató (Réti László: Falak mögött).

A kerítés megvan már 2015 ota és ha ez lenne a megoldás akkor miért sípol Orbán már a 4. éve?
-
Nézd meg a magyar híreket, a 15 percből minimum 12 a menekültekkel foglalkozik.
Az ember azt hihetné, hogy más téma sincs a világban:
Orbán félelemkeltéssel tart benneteket sakkban, az ország felének pszichológusra lesz szüksége.
-
 
-
A diszkrepancia ott van, hogy Orbán nem Magyarország.
Európának nem a "magyarokkal" van problémája hanem Magyarország kormányával. A gitt-egylettel.

A diszkrepancia ott van, hogy Orbán a demokratikusan megválasztott képviselő. Kitűnő példa a Sargentini jelentés ... mi is a címe?
Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése
ha nekem nem hiszel itt olvashatod:
https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/09/20180704_EP_SargentiniJelentés_HU.pdf

Elkergetni nektek kell, és ehhez időközben megvan a többség Magyarországon.

már ne haragudj, de feltételezem nem olvasol politikai közvéleménykutatásokat. De azt valószínünek tartom, hogy nézted a március 15. -i beszédeket, a hallgatóságot nem nézted?

Hogy kidobják a Fideszt vagy csak felfüggesztik, az mindegy.
Orbán megkapta a gerinctelenség érdemrendet.
Nyáron beindul a már megszavazott eljárás a kormány ellen és innentől kezdve csak jobb lehet.
Orbán személyesen fogja képviselni a választóit és érvel a magyar érdekekért.

A német szélsőjobboldal követeli, hogy a menekültek legyenek oda visszaküldve ahonnan jöttek, Magyarprszágra és Görögországba.

nagyon helyes, oda kell visszavinni ahol először léptek az EU területére, ha ez Magyarország, akkor Magyarországra.
 
Orbán félelemkeltéssel tart benneteket sakkban, az ország felének pszichológusra lesz szüksége.-

Ha nem lézetik valami, akkor félelemkeltés se lehetséges. Nézz szét az utcán, a szellemektől se retteg senki.
De vannak valós problémák, és a magyaraok okulnak a más kárán.
 
A diszkrepancia ott van, hogy Orbán a demokratikusan megválasztott képviselő. Kitűnő példa a Sargentini jelentés ... mi is a címe?
Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése
ha nekem nem hiszel itt olvashatod:
https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/09/20180704_EP_SargentiniJelentés_HU.pdf
-
Neked kéne pontosabban olvasnod. A jelentésben nem a választási eredmény van megkérdőjelezve hanem a demokratikus rend és a jog aláásását kritizálják a magyar pártok és az ezen való változtatáshoz kérik az EU segítségét. (Még mindig nem fogtad fel, Sargentini szerepét)
-
Hogy milyen módszerekkel dolgozik a magyar kormány, hogyan vezette Orbán a választási kampányt azt most jol bemutatta az EP választásoknál.
-
Személyeket sértő plakátoknak, a konkurens párt gyalázásának nincs helye. Ha ez a magyar keresztény kultura amivel Orbán büszkélkedik akkor azt mondom, erre nincs szüksége Európának.
-
Melyik párt, a Fideszen kivül korteskedik az EP választáson a másik párt deformálásával.
Ilyen plakátokat csak a nacionálszocializmus idejéből ismerünk. Látszik milyen szellemi atyákat követ Orbán.
-
már ne haragudj, de feltételezem nem olvasol politikai közvéleménykutatásokat. De azt valószínünek tartom, hogy nézted a március 15. -i beszédeket, a hallgatóságot nem nézted?
-
Nem tudom mire célzol. Én még a beszédet is letöltöttem az internetből a vádiratomhoz.
A közönség tele volt Lengyel szélsőjobboldalival akik Kaczyński ikonokat cipeltek.
A többi vendég meg szervezett módon lett odacipelve.
Különösen félelmetesek voltak azok az öreg nénik akik a "fehér faj védelmében" álltak Orbán mellé. Ne mérgesíts.
-
Orbán személyesen fogja képviselni a választóit és érvel a magyar érdekekért.
-
Foggd már fel, hogy a választopolgárok több mind a fele nem a Fideszre szavazott.
Öket meg leszarja Orbán nagy ívben, ezt így szó szerint meg is mondta.
-
Hol látsz te ellenzéki politikust, hol hallod öket amikor Orbán kinyilatkoztatásokat oszt a TV-ben?
Melyik országban áll a kormány egy gyerekkori gitt-egylet tagjaibol?
-
nagyon helyes, oda kell visszavinni ahol először léptek az EU területére, ha ez Magyarország, akkor Magyarországra.
-
Németországba és Ausztriába Magyarországról jöttek a migrációba levők, elég lenne nekünk oda vinni öket. A megállapodásban csak az volt, hogy segítünk regisztrálni és elsö segélyt adni.
-
Azért nem lehet öket visszaküldeni Magyarországra mert a gyülölet-kormány alatt a menekültek élete nincs biztonságba. Azt a pár gyereket, aki megkapta a menekültjogot, nem lehetett 1-2 napra elhelyezni egy faluba mert meglincselték volna öket. Látjuk a szóvivők ellen is erőszakot alkalmaztak, Orbán meg helyeselte.
-
 
Ha nem lézetik valami, akkor félelemkeltés se lehetséges. Nézz szét az utcán, a szellemektől se retteg senki.
De vannak valós problémák, és a magyaraok okulnak a más kárán.

Nagyon nehéz veled. Szerinted vannak ördögök? Létezik öröklődő bűn amitől csak egy deszkára szögezett Jézus tud megszabadítani? A keresztény katolikus egyház már 2000 éve jo eredménnyel használja ezt a mesét megfélemlitésre.
-
Vagy gondolod, a terroristákra szűzlányok várnak a halál után?
Hát akkor láthatod, hogy a félrevezetés az egy orjás busniness.
-
 
-
Neked kéne pontosabban olvasnod. A jelentésben nem a választási eredmény van megkérdőjelezve hanem a demokratikus rend és a jog aláásását kritizálják a magyar pártok és az ezen való változtatáshoz kérik az EU segítségét. (Még mindig nem fogtad fel, Sargentini szerepét)
Csak ismételni tudom, legalább a jelentés címét olvasd el ... Magyarországgal foglalkozik, nem a magyar kormánnyal, a magyar kormány nem hoz törvényeket.


Foggd már fel, hogy a választopolgárok több mind a fele nem a Fideszre szavazott.
Ezt nem is vitatom, egy párt kicsivel kevesebb szavazatot kapott mint 100 másik összesen. De ez a kb. (100) száz párt száz nézetet, érdeket képvisel, ezért nem lehet figyelembe venni az akaratukat mert külön-külön nagyon kevés embert képviselnek, még meghallgatni is sok 100 teljesen különböző véleményt.

Németországba és Ausztriába Magyarországról jöttek a migrációba levők, elég lenne nekünk oda vinni öket. A megállapodásban csak az volt, hogy segítünk regisztrálni és elsö segélyt adni.

a megállapodásokkal mindenki tisztában van, bármelyik uniós tagállam visszaküldheti a menedékkérőket abba a tagállamba, ahol az illető először lépett be az unió területére.
Merkel már akkor tudta, hogy hozzá indultak a migránsok milliói, mikor még csak Görögországban voltak, nem Orbán kellett felvilágosítsa.
 
Utoljára módosítva:
a megállapodásokkal mindenki tisztában van, bármelyik uniós tagállam visszaküldheti a menedékkérőket abba a tagállamba, ahol az illető először lépett be az unió területére.
Merkel már akkor tudta, hogy hozzá indultak a migránsok millió, mikor még csak Görögországban voltak.
Ezért nem akarta senki sem regisztrálni őket....hisz németországba akartak és mentek is.
A görögök kapnának egy kis ajándék csomagot...hisz az unió feladata lett volna hogy táborokat állítsanak fel görög illetve olaszországban és megszűrjék a bevándorlókat jogosság szerint.
Azt hitték hogy majd magyarország bevállal rengeteget de a bevándorlóknak és az országnak sem tetszett ez az ötlet.
Csak ismételni tudom, legalább a jelentés címét olvasd el ... Magyarországgal foglalkozik, nem a magyar kormánnyal, a magyar kormány nem hoz törvényeket.
Ha még a 90 es években lennénk még igazat is adnák neked de, most az van hogy a kormány meghozza a döntéseit és a parlament meg nyomkod.
Így lehet is haladni. De, elég szomorú hogy ahogy írod van még rengeteg más párt is azoknak a képviselői is ott ülnek és vita a javaslatokról az nincs ami van az...hagyjuk.
Meghallgatják és nyomnak..
Meghallgatják és bűntetnek majd nyomnak...
Rövid távon sikeres lehet ez a politizálás de mivel egy ember mozgatj aa szálakat ez eléggé labilissá teheti a kormányzást.
 
a kerítésekről ilyesmit nem állít, ha igaz lenne valószínüleg nem lennének kerítések ... a jövőt ahogy a professzor úr állítja az USA formálja (szerintem egy kicsit lehet, hogy elavultak az információi), de mindenesetre komoly pénzekért építik ők is a kerítésüket.
Felejtsd el Usat es a keritest mert teljesen mas celt szolgalnak.
Usa befogado orszag szazezres nagysagban fogad be meneulteket bevandorlokat, munkavallalokat a kerites Del-Amerika orszagaibol erkezo emberek feltartoztatasara szolgalna.
 
Nem olvastam a Falak című könyvet, csak a fülszöveget. De nem szeretnék olyan Európában élni, amit Ő felvázol, hogy mindenhol kerítés és tűzparancs van érvényben. Mert akkor a falakon belül mindenki retteg. A falakon kívül mindenki ellenség. S aki be van zárva, ki nem mehet. Mi történik abban az esetben, ha járvány ütné fel a fejét a falon belül, akkor nem lehetne kimenni. Északon a házakat nem veszi körül kerítés. Ennek nagyon egyszerű gyakorlati oka van. Ha medve téved a portára, ha bement ki is tudjon menni. Valamit nagyon tudnak a természetről, amit megtanultak, s sikerérrel alkalmaznak. Nem véletlenül a legboldogabb országok egyike. Nálunk van kerítés, nincs bevándorló, van családpolitika, s miért vagyunk a béka segge alatt a felmérés szerint? Megelőznek a csehek, lengyelek stb. Még Franciaország is megelőzött, pedig aztán ott vannak menekültek, s konfliktus rendesen. A válaszok ott vannak a kommentben. Ha mindenki az ellenségünk, akkor ki a barátunk? Ki segít, ha igazán baj van? Sajnos nagyon sok ember kimaradt a történelemórákról, vagy nem akar rá emlékezni. Akkor mit tanítanak az iskolában, hogy tiszteld felebarátodat? Vagy már ez egyáltalán nem lényeg?
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

petrucy wrote on dreaming58's profile.
Szia!
Sajnos elírtam a jelszót.Helyesen: DKKTi (a végén kis " I "
Sziasztok! Üdv mindenkinek! Nagyon örülök, hogy a kolléganőm megmutatta ezt az oldalt. Remélem innen sok jó olvasmányt tudok letölteni és elolvasni. Ha csak tehetem, akkor olvasok. A fantázia nagyon fontos számomra. Immár túl vagyok egy könyvtárra való könyv kiolvasásán. De ez az, amiből sohasem lehet elég. Szinte minden műfajt szeretek olvasni. Talán az önéletrajzot nem. Régen sok könyvem volt, ma már nem igazán.
gyurcyka wrote on Aronfy's profile.
szia! annó feltöltöttem a dicsekvő béka-t.eltünt a gépemről sok mással együtt.ha még meg lenne, átdobnád? köszi!
Adatbázis hibát jelez a gép, minden olvasatlan üzenetre kattintásnál....

Statisztikák

Témák
38,269
Üzenet
4,827,445
Tagok
617,017
Legújabb tagunk
LILI.1
Oldal tetejére