Kortárs irodalom...

Kiscica255

Állandó Tag
Orbán Ottó - Dal a szélhámos reményről

Operált koponyámhoz mind közelebb robban a gránát,
Madarakként röpdösnek a leszakadt végtagok;
Így törlesztem az életem árát,
Azt, hogy még itt vagyok,
És ereimben keringhet a hő vér,
Bár előttem egy meredek gleccserfal áll –
Jeges lepedőjén szeretkezni hív a két fekete nővér,
Szívhalál és Agyhalál.


Orbán Ottó - Dal a fagyban lobogó lángról

A dolgok kezdetén sötétlő szén virága
A párzó sejtekből kihajtó szerelem.
Emberi, tehát vak és veszélyes a drága,
És a bolondját járatja velem,
Mert túlél minket, mint az idegek kémiáját az eszme,
Mely születőben oldott vegyszerként habzik az agyban.
Most kezdődik minden, nincs semmi veszve,
Lobog a cingár láng a világvégi fagyban.


Orbán Ottó - Dal a gyilkosokról

Gyilkosoktól nem védhet meg a szellem,
Páncélban él, aki rögeszméinek kábulatában él.
A legjobb érv sem hatásos fegyverek ellen,
Főképp, ha olyan markolja a fegyvert, aki fél.
Mindig támad vezérnek egy vérengző őrült.
És bárkiből lehet még „idegen elem”.
Nem okulunk. A torony helyén, ahol hajdan a géppisztolyos őr ült,
Régi dicsőségünkről hazudozik a történelem.
 

Horvath.Sandor

Állandó Tag
A HÍR ELEMENTÁRIS!
2015. július 17.-én lesz Petőfi Sándor temetése - https://www.youtube.com/watch?t=38&v=KhmCH1_tjYI

Ünnepi köszöntő
Petőfi Sándor temetésére
2015. júl. 17.


Lelkemben zendülés, harangszó
És fényes kürtök riadóznak,
Oltárnál megáldott szavakból,
Himnusz szól: Pro Patria Nosztra!

Szabadság: Petőfi reménye!
A legjobbak meghaltak érte,
De emberségük csillagfénye,
Fáklyát gyújt szívünk ünnepére.

Távoli csillagként derengő,
Most visszatérő, égi fények,
Március vérfoltos egéről,
Visszahozzák régi reményed!

A jövő fátyolát szaggató,
Fényes, égen-járt, Hunyadi szél,
Mesél Erdélyről, igazságról –
Új honfoglalásra ösztökél!

Hazát! Hol szüretkor bor dalol -
Asszonyok, édes mosolyáért,
Kacagás kél a hegyoldalon –
Ahol az élet? – ember játék.

Hol, bölcsőt ringat a szerelem
És a szép, hajnali szabadság
Hagyja, hogy megértés szülessen:
Ott legyen szabad – édes hazánk!

NTK Horváth Sándor Kaposvár, 2015.
Már megpróbálták karakter gyilkossággal elidegeníteni tőlünk Petőfit, népinek nevezve fitymálón, ám a senki sehonnaiaknak nem sikerült a nemzet lelkéből kitépni emlékét, mert neve örökre összeforrt a Szabadsággal és Márciussal. Petőfi szellemén összetöri magát minden zsarnokság...
 

Horvath.Sandor

Állandó Tag
Ez a "józan ész", azért kevés lesz megingatni a vizsgálatokat:

Petőfiért! - GENETIKAI VIZSGÁLATTAL IS IGAZOLVA!

Immár genetikailag is igazolva van, hogy 1989. július 17-én a szibériai Barguzinban, a Morvai Ferenc vezette expedíció valóban Petőfi Sándor hamvait tárta fel. Ezt ma, 2015. március 13-án maga Morvai Ferenc jelentette be kínai szakértők társaságában, a budapesti Erzsébet szállóban tartott sajtótájékoztató keretében. Az eseményen jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is, aki gratulált a MEGAMORV-Petőfi Bizottságnak és minden tagjának, és köszönetet mondott nekik a világ magyarságának nevében.


A jelentős érdeklődéssel kísért sajtótájékoztatónMorvai Ferenc összefoglalta az elmúlt 25 év küzdelmeit, kemény szavakkal bírálta a magyarországi politikai osztályt és a tudományos világ képviselőit, akik gáncsoskodásukkal mindeddig akadályozták a Petőfi-ügy genetikai vizsgálatokkal is alátámasztott lezárását. A kínai Igazságügyi Azonosító Központ Tudományos és Technológiai Kutatóintézetének képviseletében megjelent szakértők kínaiul és magyarul ismertették az általuk lefolytatott DNS-vizsgála t eredményét. A MEGAMORV-Petőfi Bizottság 2014. szeptember 2-án juttatott el hozzájuk egy lábszárcsontot, a Barguzinban feltárt csontváz részét, valamint 2 ma élő Petőfi-rokon közjegyző előtt vett vérmintáját. A jelentés szerint a csontminták mindkét vérmintával való összehasonlítása elérte a 99,2-99,9 %-os hasonlóságot. A mitokondriális DNS-vizsgálat eredményét alább teljes egészében közzétesszük.A sajtótájékoztatón jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, aki az elhangzottak után elsőként felszólalva gratulált, és a világ magyarságának nevében köszönetet mondott Morvai Ferencnek és a MEGAMORV-Petőfi Bizottság minden tagjának Petőfi Sándor hamvainak szibériai feltárásáért, az elmúlt 25 év küzdelmeiért és a genetikai vizsgálatok elvégzéséért.A sajtótájékoztatón kiosztott füzetben található közjegyzői ténytanúsítás szerint a vérmintákat 2008. március 25-én vették le Budapesten.Ezek alapján sajtószolgálatunk két kérdést fogalmaz meg:

1. Miután a csontminta 25 éve, a vérminták pedig 7 éve léteznek, miért kellett mostanig várni a DNS-vizsgálat lefolytatására?

2. Van-e valamilyen konkrét indítéka annak, hogy a DNS-vizsgálatot éppen most végezték el?

A kínai szakértők felolvassák a DNS-vizsgálat jelentését

Patrubány Miklós a világ magyarsága nevében gratulál a MEGAMORV- Petőfi Bizottságnak
 

Alphorab

Állandó Tag
Kamuminta, kamuvizsgálat. Egyesek az agyrémeik bizonyítására a hamisítástól sem riadnak vissza. Ennyi.
(Nem baj, hogy nem használtam kövérítést?)
 

Horvath.Sandor

Állandó Tag
Ex katedra? De miért a túlzó hang és a súlyos vádaskodás? Egy helybéli, hiteles kazár is igazolta a sírt, most pedig, akinek elevenébe vág a század szenzációja, tiltakozik: stigma ez!

TEMETÉS 2015

július 17
Petőfit eltemetjük -
tabula rasa -

s a politika mocskát
arcunkról letöröljük!
 

Alphorab

Állandó Tag
Ja, ha a "hiteles kazár igazolta", akkor biztos úgy van. A kazárok mindig igazat mondanak.
Gondolkodni kellene, nem buta jelszavakat hangoztatni.
 

Horvath.Sandor

Állandó Tag
Végtelenül unalmas a pökhendi, közönséges és simlis szöveged kazár barátom.
Nevetséges tiszteletet követelni kazár kamuval, amely létezésének minden erőlködése hazug és szánalmas. Már tudja mindenki, hogy semmi közük Ábrahámhoz, mégis erről fecsegnek napestig. A zsidók 8%-a szefárd, ezek genetikáját kellene vizsgálni, hogy a mammonita uralkodó faj vérvonalát őrizni lehessen.
Amíg ez nem történik meg, merő káosz a b. szövetség és nevetséges Jézust, Máriát zsidóként tisztelni, ergo nem létezik judeo-krisztian sem.
A kártyavár összedől a kazár kamu miatt!
 

Horvath.Sandor

Állandó Tag
Lényeges mozzanat a zsidó történelemben a babiloni fogság, ez amolyan nemesi stallum, aki nem volt elszenvedője, az nem vehetett részt Ezsdrás templomépítésében.
A kazárok és más galilei népek nem tartoztak Mózes és Ábrahám népéhez. Az ortodox zsidók azért nem fogadják el Izrael államot, mert a lengyel, ukrán, orosz, magyar kazár leszármazott bevándorlók alkotják. Én Samir Izrael nézeteivel szimpatizálok, aki a galambok és héják kategóriákat vallja.
 

frikes

Állandó Tag
Závada Péter - Szinopszis

m_1915776.jpgCsak ezt a Májust hagyd, hogy végigégjen!
Oly könnyű volt veled, s velem nehéz.
Múltunk lakik ma minden létigében.
Nem baj, ha nem hiszel. Fő, hogy remélsz.

Platánfa ága csüng a vén ereszre.
Beléd oly görcsösen kapaszkodom.
Felnőtt még nem vagyok, de már gyerek se.
Se bölcsőm nem volt, sem kamaszkorom.

De minden olvadást fagyok követnek:
A polcon Rilke dől egy Proust-kötetnek
- eltűnt időnkben mennyi révület!
És mennyi szép remény zenéje benned!

Hát mondd: ha most ez így veled ma nem megy,
hogy is mehetne bármi nélküled?


(Forrás: Holmi 2010/9.)

Nekem Szoliva János haikui jutottak valamiért most eszembe...
 

frikes

Állandó Tag
33806.jpg


Petz György

Szemlélődés-vers
(Tisztelet Rilkének)

Meglátod az idillt másban – a pillanatot látod.
Észreveszed kőtöredéken a templomot,

a szentségtartó hol lehetett – tudod, nem látod,

ha ott volna most – hiába bámulnád, nem érted.
Pedig neked húzták föl az épületet, te, későn-

született, fánumból kimaradt profán, te tömeg.

Mindenség súlytalanja, pedig azért énekelsz föl-
fele, hogy idemaradjon a nehézség, s szárnyalj.

Kudarc minden templom, leendő törmelék,
amit az eszme tart össze, mi nélküle épebb.

Menj tovább, mohos kövekre nézd, arany nap
hogy hull, a harmat felkapaszkodik felhőkig,

ha jól figyelsz, átmossa lelked, mit Isten fújt.

...és Hölderlin is már elküldte hattyúit Feléd...
 

gazikaszim

Állandó Tag
Fejős Éva kortárs irodalmunk … alakja. A pontok helyére szinte … behelyettesíthető. Ez utóbbi pontok helyére viszont nem helyettesíthető be bármi, erre tessék vigyázni.
 

Zaják Julianna

Állandó Tag
Sohonyai Attila

Várva rád
Addig várok rád, amíg tudok.
Alkukat kötök a sorssal, s ha kell,
a csillagokra is rácáfolok. Ha kell,
időt utazok, múlt leszek érted,
s azért harcolok, hogy lénye lehess
a jövőmnek. Amikor már kemény
lesz a lágy - várok rád.

Addig várok rád, míg a csontjaim
feladják, s ízületeim elsorvadnak.
A kopogó háztető pala akaratai
elhasználódnak, s a feladás vizei
onnan az esőt homlokomra csorgatják.
De miattad, lehet, hogy a földbe
akkor is gyökeret verek, s ha ágaimat
kapálják az irigyek, csendben leszek
akkor is, a bosszúszavak és a lebeszélések
mit sem törnek, mit sem aláznak engem,
mert ki a célért áldozza fel mindenét,
az végül csak nyertes lehet. Ebben
kell higgyek, s ezért kell, ezért nem
adhatlak fel. Minden drága, és féltett
külső kincsemet, mire megjössz,
elvitték már tolvajok, kifosztott
leszek, s belül is ingatag hanyagság;
magammal szemben.

S a világ utolsó óráján, ha
a megrepedt harangot kongatják,
minden bizonnyal én már por leszek,
egy tömör elhasználódás - Kit érdekel?
S a földön szétterült hamumból mikor
már lakmároznak a szelek, remélem
te addigra fölöttem állsz, s e rémképes
várakozásból felébresztesz.
 
Baka István

Gecsemáné


Már évek óta csak búcsúzkodom
S még mindig itt vagyok tréfálsz velem
Hogy annál jobban megalázz Uram
Te azt hiszed hogy végül elhiszem
Meg sem halok s megint nyugodtan alszom
És akkor de csak akkor ujjaid
Egyetlen pöccintésével a férgek
Közé parancsolsz hát nem hát nem hát nem
Nem ejtesz át ily könnyen a bőröndöm
Becsomagolva és lezárva áll az
Ajtóm előtt rég útra kész vagyok
Borok virrasztják át az éjt velem
Szemem csak félig hunyva álmokat
Nem álmodom de látok jóelőre
Mindent amíg a vaksötétbe nézek
Látlak ahogy Te engem sohasem
Mert mit is lát aki maga a Látás
S tudom nem múlhat tőlem e pohár
Kitépem hát az angyalod kezéből
Magam hogy mégse úgy legyen ahogy Te
Akarod hanem ahogy én ahogy
Én akarom én akarom Uram.

15542258_1838515873084619_3333234693059213067_n.jpg
 

Nani1

Állandó Tag
Ex katedra? De miért a túlzó hang és a súlyos vádaskodás? Egy helybéli, hiteles kazár is igazolta a sírt, most pedig, akinek elevenébe vág a század szenzációja, tiltakozik: stigma ez!

TEMETÉS 2015

július 17
Petőfit eltemetjük -
tabula rasa -

s a politika mocskát
arcunkról letöröljük!

Jó lenne hinni, hogy valóban Petőfi csontjainak maradványai tértek haza. Sajnos a koponya nem lett eltemetve, az még ma is Kiszely István özvegyének birtokában van, - és amíg a hivatalos tudomány és Tudományos Akadémia nem járul hozzá az édesanyja csontjainak vizsgálatához, addig nem is lehet tökéletesen megbizonyosodni az igazságról. Szegény Morvai Ferenc, aki iszonyú összegeket áldozott a kutatásra! - és még bolondnak is nézik a közreműködésért.
 

Nani1

Állandó Tag
Esterházy Péter írta:
Könnyebb jónak lenni, mint rossznak. A rossz kicsit érdekesebb, de nem sokkal. A jó is érdekes, mert mégse olyan könnyű. Azért érdekes, mert bonyolult. Bonyolultabb, mint a rossz.
 

CeciT

Állandó Tag
fognék aki volnám
s vanok aki voltom lesz
kopula fakó
a létbüfé kampójára
felakasztott
üres zakó

Parti Nagy Lajos: Létbüfé
 

CeciT

Állandó Tag
Babiczky Tibor: Kivilágított ég - kötet

Babiczky Tibor: Jelek

Aki tegnap voltam, lesben
áll. Megszállt. Nincs otthona.
Testéből gyúrtam a testem,
és nem engedem el soha.

Szájüregben árnyék lakik,
és az árnyékban beszéd.
Nem szólsz. Megszólít valakit,
s köpködi magát szerteszét.

Hazugság lesz a kert, a végül
hazugság lesz a házad.
Akit gyógyítanál, sérül,
akit csitítanál, lázad.

Hideg van. Ez a valóság.
Sötét van. Ez az igaz.
Csak lebegés van. Csak vonzás.
Csak egy tükörkép. De ki az?
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
1801171949200117.jpg


Ezt a könyvet mintegy nyolcvanan írták. Legtöbbjük nem ismeri a másikat, soha nem is találkozott a többi szerzővel. Nyolcvan történet, amely Magyarországon, Franciaországban, Angliában és az Egyesült Államokban játszódik – többek között. Nyolcvan egyedi hang és legalább ennyi, ha nem több személyiség. A szerzőkben egyetlen dolog közös: bloggerek. Az interneten vezetik naplójukat. Közkinccsé teszik titkos gondolataikat, vágyaikat. Írnak boldogságról, depresszióról, szerelemről, gyűlöletről, erotikáról, apátiáról.
Ha Önnel valamely város, valamely utcáján szembejönne egy szerző, nem ismerné fel. A neve sem csengne ismerősen. E könyv nyolcvan szerzőjének többsége elbújik a világhálón egy fantázianév, egy előre megtervezett (vagy hirtelen felindulásból kitalált) virtuális entitás mögé.
A könyvben olvasható történetekbe nem nyúltunk bele, ezért előfordulhat, hogy az olvasó olyan szöveggel is találkozik, amelyben nincsenek ékezetek vagy éppen a mondatok kisbetűvel kezdődnek. Ez nem a lustaság, vagy a hozzá nem értés következménye. Így írnak ők.
Ez a könyv, bár vaskos, csak nagyon kicsi szelete a magyar blogkultúrának. Mégis tanulságos, szórakoztató és talán még tanít is.

Bialkó László Gergő – szerkesztő
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Oldal tetejére