Vadászat

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Magyarország Horgászvizei - Horgászatlasz

1675790471400.png


Magyarország horgászvizeinek új térképe e változatosan hasznosított horgászterületek közötti eligazodást segíti, hogy minden horgász megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő helyszínt. Remélhetőleg hozzájárul e térkép ahhoz, hogy évről-évre egyre többen győződjenek meg arról, hogy Magyarországon egészen jól lehet horgászni.
2007


 

Csatolások

 • Magyarorszag_Horgaszvizei_Horgaszatlasz.pdf
  28 MB · Olvasás: 62

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Grellneth Károly - Csallóközi vadászösvényeken

1676102663193.png


Grellneth Károlyt a vadászélményei - akárcsak egykori foglalkozása - a Csallóközhöz kötik. Szerelmese ennek a tájnak. Előbb a nagymegyeri, majd a kolozsnémai (s a komáromfüssi) határ volt a szerző vadászterülete. A kolozsnémainak talán minden fáját, bokrát, vadcsapását ismeri. (Erről személyesen is meggyőződtem, amikor vadászvendégként vele tartottam). írásai hatni tudnak az olvasóra. A szerző könyvének végén tanácsokat ad a vadászkollégáknak a fegyverhasználat általa kipróbált módszereiről. Lehet, hogy szokatlan az élményleírásnak és a szakirodalmi résznek az ilyen párosítása, de bizonyára hasznos. Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet minden vadásznak s egyben minden természetvédőnek is, aki a vadat nem húsnak tekinti, hanem környezetünk olyan élőlényének, amely kíméletet, védelmet, sőt bizonyos helyzetekben az embereket megillető bánásmódot érdemel.
2002
 

Csatolások

 • Grellneth Károly - Csallóközi vadászösvényeken.pdf
  26.5 MB · Olvasás: 30

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bokor Károly - Óriások tánca

1676111295121.png

…A kapitális halak elejtését, a számomra izgalmas történeteket nem a dicsekvés mondatja el velem.
Csupán azt remélem, valamelyest láttatni tudom a kemény fárasztások után felbukkanó izmos halak kavargását. Valamennyire éreztetni a békakuruttyos, harcsarablástól hangos tavaszi éjszakák varázsát, a szomorkás őszöket is megszépítő nagy halak adta örömök izgalmát…
2008
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Majtényi György - Egyetértés vadásztársaság

1676840286558.png

Hogyan lőtte le Kázmért, a medvét, Horthy Miklós? Miképp vitte be Brezsnyev elvtársat a susnyásba egy sebzett vadkan? Kikkel vadászott Horthy Miklós, Rákosi Mátyás és Kádár János? Kik cserkeltek József főherceg egykori vadászterületén a szocializmusban, és ki birtokolja a rezervátumot ma? Az elmúlt száz évben melyik magyar politikus lőtte a legnagyobb bakot? Kádár János vagy Semjén Zsolt rendezett-e jobb vadászati kiállítást? Az elmúlt száz év során Magyarország megannyi politikai, történelmi változáson esett át. Rendszerek, korszakok, ideológiák és vezetők jöttek-mentek, cserélődtek. Mégis létezik valami, ami összeköti egymással a Horthy-korszakot, a szocializmust és a rendszerváltás utáni időszakot: a hatalmi elit öröknek tetsző vadászszenvedélye. Hazánkban a vadászat nem csupán úri passzió, hanem több annál. Magyarországon számos erdő és tisztás vált fontos döntések és bizalmas megbeszélések színterévé sorsfordító történelmi pillanatokban. Miért vadásznak minden korban a politikusok? Miként alakította a politikai döntéseket az elit vadászszenvedélye? Hogyan befolyásolta mindez az emberek sorsát Magyarország elmúlt száz évében?Majtényi György könyve a hatalmasok vadászatainak legrejtettebb titkait tárja elénk történészi alapossággal, ám mégis olvasmányos formában. Korábban ismeretlen és izgalmas történetekkel találkozunk vadászokról, hajtókról, medvékről, őzekről és szarvasokról. Az olvasó Magyarország elmúlt száz évének történelmét egy vadászpuska távcsövén keresztül is megismerheti a kötet lapjain – úgy, ahogy azt politikus-vadászaink látták. A szerző ugyanakkor nem hallgatja el az áldozatok szempontjait sem.
2021
 

Csatolások

 • Majtényi György - Egyetértés vadásztársaság.rar
  3.3 MB · Olvasás: 42

Latimeria

Állandó Tag
Állandó Tag
Új-zéland növényvilágáról keresek könyvet. Mindegy milyen nyelven. Előre is köszönöm ha valaki tudna feltölteni.
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Mihail Prisvin - Szarvaslesen

1678693924056.png

Mandzsu-Szibéria tajgáin délszaki a nyár, sarkvidéki a tél, tigrisek és leopárdok lopakodnak a havon, kínai gyógyfű-kereskedők járnak az aprócska, ember alakú „életgyökér”, a Zsenyseny után, s agancsvadászok lesnek a gyönyörű, kihaló nemesvadra, a pettyes-szarvasra. A Zsenyseny is, a barkás agancs is hitük szerint megifjítja az öreget, drága pénzen vásárolják a gazdagok. Az elbeszélés hőse, aki maga is vegyész és agronómus, akárcsak Prisvin, az első világháború után vetődik erre a valószínűtlen tájra, s nagy szarvasszelidítő munkába fog. A misztikus és racionális természetszemlélet találkozása ad irónikus távlatot ennek a költői ámulattal megírt kisregénynek.
1963
 

Csatolások

 • Mihail Prisvin - Szarvaslesen.pdf
  12.9 MB · Olvasás: 28

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bujáki Géza - Nagypontyhorgászatom

1678951813305.png

Bujáki Géza hiánypótló műve egészen magával ragadóan kalauzol minket a gigászi pontyok megfogásának rejtett titkaiba. A 200 oldalas mű lenyűgöző képsorai, élményszámba menő ismeretanyaga egészen kivételesnek számít a mai magyar horgászkönyv-piacon. A szenzációs képsorok mellett számtalan grafika segíti eligazodni a horgászt, jól áttekinthetően, részlet gazdagon kínálja a tudást a pontyhorgászat mestere. Meggyőződésünk, hogy a könyv ismeretanyaga olyan mértékben változtatja meg a horgász hozzáállását a vízi környezethez, olyan technikai tudással bővül elméleti repertoárunk, melyet azelőtt elképzelni sem mertünk.
2013
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Félix Endre - A vadász és vizslája

1678952852918.png


A vizsla szoktatásáról a Nimród Vadászujság hasábjain írtam le gyakorlati eljárásomat. Jelen munkámban is rá fogok térni, de mielőtt belekezdenék, szükségesnek tartom, hogy a vizslával való vadászatról beszéljek, hogy annál érthetőbbé tegyem a szoktatás módozatait.
A fiatal vadászt az öreg vadász tanítja meg vadászni. A fiatal vizslás az öreg vizslástól sajátítja el azt a modort, melyet a vizslával való bánásmód megkíván. Minél jobb mestere volt a növendéknek, annál nagyobb élvezetet nyújt a vizslázás.
Én ezen könyvemet fiatal vizslásoknak írom, akik nem fogják rossz néven venni, hogy tapasztalataimat okulás céljából javukra feljegyzem. Azonban kérem az öreg vizslásokat is, hogy ők is vessenek bele egy pillantást. Nem okulás céljából, hanem azért, ha észreveszik munkámon, hogy rosszul nevelem a fiatalokat, – tegyenek velem úgy, mint azzal a fiatal vadásszal, aki az első nyulat lövi.
Ha azonban metódusomat jónak látják, intsék a kezükben levő fiatalságot arra, hogy kövessék példámat s akkor a vadászatban sok örömet fognak lelni, melyet vizslájuk fog fűszerezni bámulatos intelligenciájával, megbecsülhetetlen munkájával, sok kedvességével és még több szeretetével.
Móriczhida, 1929 július hó.
Felix Endre
2010
 

Csatolások

 • Félix Endre - A vadász és vizslája-upByOM.pdf
  7.6 MB · Olvasás: 36

fidzsi

Állandó Tag
Állandó Tag
Áprily Lajos - Fecskék, őzek, farkasok

1965


Minden gyerek, de még a felnőttek nagy része is szeret állatkertbe járni. Miért? Mert az állatokat figyelni, játékaikon elszórakozni, természetüket megismerni nagy-nagy gyönyörűség. Hát még megismerni és megfigyelni őket igazi környezetükben, a szabad természet ölén!
Áprily Lajos ötven történetet mond el ebben a könyvben az állatokról. Nem képzeletszülte történetek ezek, nincsenek is úgy csattanósan megformálva, kikerekítve, mint az elgondolt történetek. Nem, a Fecskék, őzek, farkasok kötet minden egyes írása eleven élményen alapul, valódi megfigyelésen és megtörtént eseményen. Áprily Lajos arról vall bennük, hogy látta ő a legkülönbözőbb fajta állatokat, természetesen nemcsak fecskéket, őzeket és farkasokat, hanem az erdők és mezők legkülönbözőbb lakóit. Hogy találkozott velük, hogy figyelte meg őket, és miért gyönyörködött bennük.
De az állatok világán túl a könyv vallomásos hangja másról is szól. A személyiség különös varázsának melegségével tárja elénk Áprily Lajosnak, a kitűnő költőnek gazdag érzésvilágát, s mond el nem egy hiteles adatot az életéből. A változatos állatkalandok során megismerjük és megszeretjük a mélyen humanista költőt, akitől mindnyájan megtanulhatjuk, hogy kell testvériesen szeretni az állatokat, s hogy jó gyönyörködni megkapó, színes jelenlétükben
 

Csatolások

 • aprily-fecskek.jpg
  aprily-fecskek.jpg
  71.1 KB · Olvasás: 5
 • Aprily_Lajos-Fecskek_ozek_farkasok.pdf
  764.5 KB · Olvasás: 34

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Szász Imre (szerk.) - Fürdik a hal

1681271669238.png


Azt mondják, a horgász-vadász címerét így lehetne megrajzolni: zöld mezőben áll egy ember és hazudik. Ebből egy biztosan igaz: mind a két felekezet tagjai szeretnek mesélni. Nem feltétlenül nagyítva, lódítva, a halat fél karhosszal, öt kilóval megtoldva a valósághoz képest, hanem gyakorta pontosan s az élményt újraélve.
Mert a horgászirodalom kulcsszava az élmény, még erőteljesebben, közvetlenebbül, mint az irodalomé általában. Egy élmény, amely a maga esetleg hétköznapinak látszó jelenségeivel mégis olyan erős, hogy el kell mondani. Pontosan, megbízhatóan, részletesen, hogy aki olvassa, ugyanúgy átélhesse az izgalmat, a küzdelmet, a kudarcot, a szerencsét.
Néha ez az élmény rendkívüli. Nem kell a horgásznak feltétlenül a Golf-áramban hatalmas marlinokra horgásznia, hogy igazi óriásokkal mérhesse össze erejét; ha nem is gyakran, megesik ez nálunk is. Egy óriási harcsával való küzdelem néha olyan próbára tevő, olyan hosszú és olyan fogcsikorgató elszántságot követel, amilyet kevés sportban kell és lehet felmutatnia az embernek.
A horgászat persze nem csak halfogás. Egyúttal kapcsolat a természettel, a vízzel, amely mindig varázslatos; kapcsolat embertársainkkal – ámbár ez a kapcsolat korántsem mindig varázslatos, gyakorta legfeljebb tanulságos vagy mulatságos.
1983


 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Halmágyi Takács István - Vadászatok idegen tájakon

1681899677016.png

Kétgyermekes, kissé túlsúlyos családapa vagyok, 1958-ban születtem. Gátlásosan mozgok a táncparketten, egy magasabb széken szédülök, eltévedek a bevásárlóközpontokban. De ha puska kerül a vállamra, minden megváltozik. A jégmezőkön, a sivatagokban éppúgy otthon érzem magamat, mint a magas hegyekben.
Pedig még csak vadászdinasztia szülötte sem vagyok. Anyai nagyapám fiatal korában társasági vadász volt ugyan, de ezt 1945 után többé nem tehette. Apai nagyapám igazi, szenvedélyes vadász volt. Ö viszont korán elment, nem volt ideje, hogy vadásszá neveljen. De a vadászat iránti genetikus vonzódást örökül hagyta rám.
Mióta az eszemet tudom, azóta érzem, hogy vadásznom kell. Az elmúlt évtizedekben már lehetőségem is volt erre. Azért tehettem meg, mert családom támogatott, és nem tiltott vagy tűrt. A klasszikus szlogennel: az ő támogatásuk nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre.
Nem csak idehaza vadászhattam. Megadatott, hogy viszonylag gyakran cserkelhettem olyan helyeken, ahová mások ritkán vagy sosem jutnak el. Megtapasztalhattam, idegen tájakon vadászni bár semmivel sem szebb, de egészen más élmény, mint a hazai pagonyokban. Szeretnék átadni valamit abból a sok csodából, amit átélhettem. Akárcsak első könyvemben, ebben a kötetben is külföldi naplójegyzeteimet illesztgettem könyvvé.
Engedjék meg, hogy az Önök társaságában ismét átélhessem kalandjaimat. Kívánok mindenkinek jó szórakozást.
2007
 

Csatolások

 • Halmágyi Takács István - Vadászatok idegen tájakon (1).pdf
  15.9 MB · Olvasás: 26

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Tomai Éva, Zoltán János - Taxival a Góbiban

1687405575566.png

Minden kezdõdik valahogy. De ez úgy kezdõdött, hogy éppen akkor nem is sejtettük, hogy most kezdõdik. 1971, Vadászati Világkiállítás. Tömeg, tülekedés, ámuldozás. Szépen sorba vettük a kiállítási helyiségeket, az egyikbõl a másikba ballagtunk. Az egyik pavilon üvegablaka mögött, csak néhány ember lézengett. És itt kezdõdött! Beléptünk és elállt a lélegzetem. A bejárattal szemben óriási muflonok! Ilyen nincs! Ilyen egyszerûen nem létzeik! -János, hol a nyavalyában van ekkora muflon? -Ez argali -Micsoda? -Argali, Ovis Ammon. Vadjuh. Mongóliában él. Uramisten ez egy õsállat! Ha én egyszer hegyikecskét lõhetnék… És lõtt.
1986
 

Csatolások

 • Tomai Éva, Zoltán János - Taxival a Góbiban (1).pdf
  12.6 MB · Olvasás: 29

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Maderspach Viktor - Havasi vadászataim

1687547031716.png


Maderspach Viktor a magyar vadászat történetének „rendíthetetlen fenegyereke”, nemcsak medvevadászatok hőse, hanem apróbb vadak szenvedélyes vadásza, aki számtalan hőstettével bizonyította magyarságát és hazájához való hűségét is. Az I. világháborúban a fronton harcolt, az erdélyi román betörés idején gerillacsapatot vezetett a Retyezátban. Az államfordulat után Romániában maradt, de – mivel részt vett egy magyar tiszti összeesküvésben – 1921-ben menekülnie kellett. Magyarországon mérnökként dolgozott, illetve írásaiból élt. 1940-ben részt vett az erdélyi bevonulásban. A sors különös és kegyetlen szeszélye folytán akkor lett egy ostoba baleset áldozata – teherautója felborult, és az itt szerzett sérülésbe halt bele –, amikor felcsillant számára a remény, hogy újra birtokába veheti kényszerűségből elhagyott vadászterületeit.
1942
 

Csatolások

 • 86554066-Maderspach-Viktor-Havasi-vadaszataim.pdf
  816.1 KB · Olvasás: 29

Latimeria

Állandó Tag
Állandó Tag
Keresem Csóka György: Gubacsok című könyvét vagy más alkotást a témában
 

Csatolások

 • gubacsok.jpg
  gubacsok.jpg
  74.1 KB · Olvasás: 5

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemeskéri-Kiss Sándor - Hol nem volt

1694115668813.png

„Igen, az Egyszer volt… című könyvem testvére. Mégis, e könyv nemegy tekintetben más, mint elődje, amennyiben kevesebb benne az egyes vadászataim leírása, viszont több az olyan anyag, melyet idestova fél évszázados tapasztalataim leszűrődéseképpen csoportosítok, mintegy szerény örökségként hagyva az utánunk következő fiatal vadásznemzedéknek” – vallja a szerző.
Az első csoport tartalmazza az általános tudnivalókat magáról a vadászatról, ezen belül például a vadakról, a megfelelő öltözékről, a fegyverekről, a cserkészetről, a lesről vagy éppen a kopózásról, a solymászatról. A második részben hazai vadászemlékeket elevenít fel a szerző: libázásokat, uhuzásokat, túzok-, vaddisznó-, szarvas-, őz- és farkasvadászatokat, a harmadikban külhoni emlékeiből szemezget, amikor jávorra és rénszarvasra is vadászott, sőt lazacfogásban is részt vett. A Pilis hegységbeli vadászatok külön fejezetet kaptak, ez teszi ki a negyedik részt, míg az ötödik a „vegyes tapasztalatokat” foglalja össze.
Sok olyan emlékről olvashatunk, amiket szerzője saját bevallása szerint legszívesebben elfelejtene, és még több olyanról, ami nemcsak okulásra, de derültségre is okot adhat. A szerző fotókkal és mókás tollrajzokkal egészíti ki humorral gazdagon átszőtt elbeszéléseit, és bízik benne, hogy könyve a laikusok számára is meghozhatja a kedvet a vadászathoz, ami szerinte egy „csodálatos varázsital, mely jó értelemben bolondítja meg azokat, akik igazán rájöttek az ízére.”

2016
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. Márton Imre - Ki a Duna vizét itta…

1694147960982.png

Dr. Márton Imre Ki a Duna vizét itta… szerzője Svédországban élő állatorvos. Erdőjárásait szülővárosának, Bajának a környékén kezdte, de ma már kevés vadászterület van Földünkön, ahol ne ült volna az esti tábortűz fényénél. Hallgatott oroszlánordítást Afrikában, jávorszarvasbőgést Alaszkában, szikaszarvasfüttyös Skóciában, vízibivalyt Ausztráliában, de mivel anno megkóstolta a Duna vizét… ma is azt vallja, hogy a gemenci gímbika bőgésénél nincs fenségesebb és gyönyörűbb hang a világon. Igazi vadászember, akinek sikerült szenvedélyét fiaiba is beoltani, és erre ma büszkébb, mint egy sikeres lövésre vagy egy érmes trófea megszerzésére. Nem szégyenli bevallani, hogy ő igenis trófeavadász, és ha egy kis ideje van, szívesen ül le közéjük feleleveníteni régi vadászsikereit. Az olvasó, aki e könyv segítségével körbeutazza a Föld legjelentősebb vadászterületeit, nem csak nagyszerű vadászatokról, hanem emberekről, tájról, helyi érdekességekről is képet kap.
2000
 

Csatolások

 • Márton Imre - Ki a Duna vizét itta… (1).pdf
  17.9 MB · Olvasás: 21
Oldal tetejére